Adresseavisen mener:

Politikerne har ikke gjort nok for å løse krisen ved skolen

En skole i Trondheim er i full krise. Artikler i Adresseavisen denne uken avdekker uholdbare forhold, et høyt konfliktnivå og et undervisningsmiljø som ødelegger for elevenes læring og trivsel.

Politikerne i Trondheim har ikke gjort nok for å løse krisen som har oppstått ved en skole i Trondheim, skriver Adresseavisen på lederplass.  

Saken oppdateres.

I over halvannet år har ansatte ved skolen og foreldrene advart og forsøkt å få til forbedringer.

LES OGSÅ: Full krise ved skole i Trondheim

Ledelsen ved skolen og administrasjonen i kommunen har laget tiltaksplaner, uten at situasjonen har bedret seg. Rapportene fra skolen avdekker et arbeids- og læringsmiljø som er helt uakseptabelt.

Kommunens administrative ledelse sier situasjonen ved skolen er kompleks og at forbedringer tar tid. Vi kan forstå at det er tidkrevende å løse alle problemer, men når alarmklokkene ringer i over ett år uten at situasjonen er løst, er det tydelig at krisehåndteringen står til stryk. Når krisen og problemene på en skole får utvikle seg over så lang tid, kreves det handlekraft og tydelig ledelse fra øverste hold.

Ordfører Rita Ottervik og et samlet formannskap reagerer på avsløringene i Adresseavisen og lar seg provosere over at det politiske nivået ikke er godt nok orientert. Det ser ut som nok et forsøk fra ansvarlig politisk hold om å skyve ansvaret over på administrasjonen. I februar og i april ble formannskapet orientert om situasjonen ved skolen. Nå sier ordføreren at politikerne burde vært løpende orientert om nye hendelser ved skolen som skjedde etter disse orienteringene.

Det er grunn til å kritisere administrasjonen for ikke å ha orientert om utviklingen, men vi må forvente mer av den politiske ledelsen enn at de sitter og venter på nye rapporter. Allerede i april, da politikerne ble informert, kom det frem opplysninger som burde ført til at de grep inn og sørget for vedtak som kunne brukes til å rydde opp i krisen.

Vi må kunne forlange at den politiske ledelsen i Trondheim gjør mer enn å la seg orientere når alarmen går ved en av våre skoler.

På forsiden nå