Adresseavisen mener:

Bompengene må fordeles på flere

Dagens bompengesystem rundt Trondheim er urettferdig. Å skru opp prisene i bomringen, slik byutredningen for Trondheim antyder, vil være å øke denne urettferdigheten.

Vi trenger et smartere og mer rettferdig system for innkreving av bompenger, skriver Adresseavisen på lederplass.   Foto: Håvard Haugset Jensen

Saken oppdateres.

Adresseavisen har omtalt den nye byutredningen for Trondheim. Den skal danne grunnlaget for forhandlingene om en ny avtale mellom kommunen og staten. Målet er å finne frem til tiltak som skal forhindre vekst i biltrafikken når antallet innbyggere i trondheimsregionen øker. I denne utredningen slås det fast at målet om nullvekst i biltrafikken ikke kan oppnås uten at det innføres strengere restriksjoner på biltrafikk. Dobling eller firedobling av bompengene og dyrere parkering er eksempler på slike tiltak.

Politikerne som skal finne en farbar vei med element både av gulrot og pisk for å få flere til å kjøre buss, sykle eller gå, trenger flere verktøy enn økte bompenger. Når bompenger er med på å finansiere Miljøpakken, bedre kollektivtilbud, nye sykkelveier og veier, er det bidrag til en byutvikling som alle tjener på. I dag har Trondheim et bompengesystem der bare noen av bilistene er med på å betale inn penger, mens alle nyter godt av investeringene som bompengene brukes til.

LES OGSÅ KOMMENTAR: Hvem tør svinge pisken?

Det er på tide å innføre et nytt system, slik at alle som kjører bil må betale. I dag er det bare en del av byens befolkning og de som kjører inn til byen fra kommunene rundt, som betaler bompenger.

Med moderne teknologi er det fullt ut mulig å finne frem til et innkrevingssystem som sørger for at alle bilister betaler etter hvor mye bil de kjører. At forurenserne betaler, er et godt innarbeidet prinsipp i Norge. Det er helt nødvendig for å nå målet om nullvekst i biltrafikken frem mot 2030. Da må byrdene fordeles på alle som velger å benytte seg av privatbil.

Vi trenger en smartere og mer rettferdig veifinansiering. Veiprising, der bilistene betaler for hvor mye de kjører innenfor et bestemt område, er en form for innkreving som bør vurderes innført. Det er mer rettferdig enn å skru opp bomprisen for noen.

På forsiden nå