Vi kan ikke bygge vindmøller på alle fjelltopper

Vindparker bygges i raskt tempo i Norge, og med vindmøllene dukker konfliktene opp mellom de som ønsker at landet produserer fornybar kraft og de som er opptatt av å verne urørt natur.

Vindkraftutbygging som fører til store naturinngrep og skaper store konflikter, må avvises, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Saken oppdateres.

Vi kan ikke godta at det settes opp vindmøller på alle fjelltopper rundt om i landet. Det trengs en samlet plan for vindkraftutbygging, slik vi har hatt for utbygging av norske vassdrag.

Til nå er 32 vindparker bygget ferdig eller er under utvikling i Norge. Ytterligere 51 anlegg har fått klarsignal, og det er 21 prosjekter til vurdering. Beregninger Adresse-avisen har gjort, viser at vindmøller vil legge beslag på store naturområder i årene som kommer. Om noen år kan anleggene oppta et område som er fire ganger større enn hele Trondheim kommune.

LES OGSÅ: Kan bli 26 vindparker i Trøndelag

Det er mange grunner til å være positiv til produksjon av fornybar energi. Norsk vindkraft er med på å fase ut fossil energi, ikke bare her i Norge, men i et globalt energimarked. Derfor er det viktig at Norge bruker sine naturgitte forutsetninger til å produsere fornybar energi. Men vi må ikke risikere at vi løser et problem med å innføre et annet.

Urørt natur er en av Norges viktigste kvaliteter. Naturmangfold og uberørt natur er stadig utsatt for press. Vindkraftutbygging som fører til store naturinngrep og skaper store konflikter, må derfor avvises. Det er mye bedre å bygge vindmøller i kulturlandskap, enn på toppen av urørte fjell.

LES OGSÅ: I kø for å kjøpe norsk vind

Det er åpenbart at konfliktene mellom vindkraft, urørt natur, hensynet til dyreliv og reinbeite vil øke i årene som kommer. Derfor blir det en viktig utfordring å sørge for at storsamfunnet klarer å håndtere hensynet til fornybar energiproduksjon, samtidig som vi tar hensyn til natur, miljø og samenes livsgrunnlag.

Konfliktene mellom vindkraftutbygging og hensynet til urørt natur kan dempes. I dag behandles alle konsesjonssøknader om nye vindparker uten at det foreligger en nasjonal plan for slik utbygging. En slik overordnet plan er nødvendig for å sikre gode vurderinger rundt hvor utbyggerne skal få lov til å sette opp vindmøllene sine.

På forsiden nå