Vi kan ikke bygge vindmøller på alle fjelltopper

Vindparker bygges i raskt tempo i Norge, og med vindmøllene dukker konfliktene opp mellom de som ønsker at landet produserer fornybar kraft og de som er opptatt av å verne urørt natur.

Vindkraftutbygging som fører til store naturinngrep og skaper store konflikter, må avvises, skriver Adresseavisen på lederplass.  Foto: Stavanger Aftenblad

Vi kan ikke godta at det settes opp vindmøller på alle fjelltopper rundt om i landet. Det trengs en samlet plan for vindkraftutbygging, slik vi har hatt for utbygging av norske vassdrag.