Adresseavisen mener:

Fornuftig å redusere vinterparken i marka

Initiativtakerne til Gråkallen vinterpark reduserer utbyggingsplanene for et alpinanlegg i Bymarka. Samtidig er det nå klart at en av partene bak vinterparken, Freidig Alpin, ønsker å kjøpe Vassfjellet skiheiser.

Initiativtakerne bak Gråkallen vinterpark vil redusere det planlagte anlegget. Det er en fornuftig tilnærming til et omstridt prosjekt i Bymarka, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Saken oppdateres.

En reduksjon av de omfattende planene i Bymarka er fornuftig og kan dempe konfliktene. De planlagte inngrepene i våre felles turområder provoserer og skaper strid. Vassfjellet er et naturlig hovedanlegg for hele trondheimsområdet. At Freidig Alpin nå vil ta over ansvaret for alpinanlegget i Vassfjellet er et initiativ som kan føre til at det bygges ut, og at inngrep i Bymarka reduseres.

LES OGSÅ: Halverer utbyggingen av Gråkallen vinterpark

I planene som Adresseavisen omtalte forrige uke, sier initiativtakerne at de nå har planer om å halvere antall løyper og preparert areal. Utbyggerne vil nå satse på de gamle nedfartene Rustadrenna, Instruktørbakken og Udbyeløypa og skal redusere alpintraseer nord og sør for den planlagte hovedheisen.

Mens parken ved full utbygging ville ha lagt bånd på 260 dekar preparert areal og 5600 meter løyper, vil de reduserte planene gi 140 dekar preparert areal og 2900 meter løyper. Det er en fornuftig nedskalering som vil gi et langt mindre fotavtrykk i Bymarka.

Vi er likevel skeptiske til å bygge en vinterpark i området rundt Gråkallen, men når planene nå begrenses, kan det bety at det ligger mulighet for kompromisser her mellom de som mener vi trenger et tilrettelagt anlegg for å sikre rekruttering og tilbud til alle i marka, og de som mener Bymarka er god nok som den er i dag. Selv i de reduserte planene legges det opp til utbygging ned mot Kobberdammen, noe som slett ikke er uproblematisk.

Det er fortsatt usikkert om det finnes økonomi i et slikt prosjekt, og vi deler holdningen til byens politikere om at en vinterpark i Bymarka ikke er et anlegg som skal finansieres gjennom offentlige midler eller ved hjelp av kommunale lånegarantier.

Trondheim trenger ikke to alpinanlegg som konkurrerer mot hverandre. Derfor er det fornuftig å satse på anlegget i Klæbu. Skulle det likevel vise seg at utbyggerne ønsker å gå videre med vinterpark i Bymarka, er en redusert og dempet versjon et steg i riktig retning for å unngå for store inngrep og konflikt.

På forsiden nå