Adresseavisen mener

Et politisk ansvar å løse mobbesaken i Malvik

Vikhammer skole og Malvik kommune har et alvorlig problem. Mobbesaken som Adresseavisen skrev om onsdag, viser en skoleledelse som har store utfordringer med å bekjempe mobbing. Saken er alvorlig og bør få konsekvenser.

Malvik kommune og Vikhammer skole har et alvorlig problem med mobbing. Nå må politikerne i kommunen sørge for at det ordnes opp, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Saken oppdateres.

Fylkesmannen er meget tydelig i sin dom over jobben skolen har gjort for å stanse og forhindre at en elev ved skolen utsettes for vold, trusler og mobbing. Fylkesmannen slår fast at tiltakene som er satt inn har ikke virket på en god nok måte, og at problemene ved skolen ikke er løst.

LES OGSÅ: Sønnen er isolert på grupperom på grunn av trusler, vold og krenkelser

Rapporten fra Fylkesmannen, som Adresseavisen har fått innsyn i, er vond og urovekkende lesing. Skolen har valgt å løse mobbeproblemet ved å isolere en ung gutt på et grupperom. Der sitter han alene, uten kontakt med klassekamerater og med mangelfull undervisning. Man skal ikke ha mange studiepoeng i pedagogikk for å forstå at en slik løsning er uholdbar, i strid med opplæringsloven og ødeleggende for guttens skolegang og sosiale liv. Nå har Fylkesmannen grepet inn og forlangt at skolen tar tak i problemene.

Skoleledelsen har sviktet i arbeidet med denne saken. Til syvende og sist er det et politisk ansvar å rydde opp i dette. Vikhammer skole har ikke gjort nok for å oppfylle elevens rett til et trygt og godt skolemiljø. Skolen har heller ikke oppfylt sin aktivitetsplikt, de har ikke gjort nok for å følge med på hva som skjer eller å gripe inn når mobbing skjer. Kommunalsjef Ester Sandtrø sier kommunen ikke har gjort noe ulovlig og at dette er en kompleks og vanskelig sak. Nå skal kommunen, etter kritikken fra Fylkesmannen, se om det er noe som ikke er prøvd i saken. Det er på høy tid.

LES OGSÅ: - Kommunen må beklage

I 2016 ble Malvik kommune dømt til å betale erstatning til en annen elev som ble mobbet. Nå har kommunen fått nok en alvorlig sak i fanget. Man skulle tro at Malvik hadde lært av den forrige saken, men det ser ikke slik ut.

Alle har krav på en trygg skole der de ikke utsettes for mobbing, vold og trakassering. Vi må kunne forlange at ledelsen ved skolene ser problemene, tar dem på største alvor og gjør alt de kan for å løse dem. Så langt har ikke Vikhammer skole vist at de klarer det. Nå må politikerne i Malvik på banen og sørge for at det ryddes opp.

På forsiden nå