Mer ja fra politikerne hjelper byen

Saken oppdateres.

Handelen i Midtbyen går ned, men nye tall viser at det er ikke unikt for Trondheim. Byens politikerne kan bidra til økt vekst i sentrum ved å si mer ja til dem som vil tenke nytt.

Det er all mulig grunn til å være bekymret over utviklingen i Midtbyen i Trondheim. Men å bare legge skylda for nedgang i handelen på restriksjoner for bilistene blir en for enkel forklaring. Tall Adresseavisen har hentet inn, viser at flere andre sammenlignbare byer også opplever svikt i handelen.

Ser man på den totale omsetningen i sentrum for Trondheim, Bergen, Stavanger og Kristiansand, viser tallene at handelen går ned i alle disse byene i 2017, sammenlignet med året før. Tilbakegangen i Trondheim er faktisk noe lavere enn i de andre byene. Dette gir grunn til å tro at utviklingen skyldes nasjonale og internasjonale trender, fremfor lokale forhold som er spesielle for Trondheim.

De som driver virksomheter i Midtbyen må konkurrere med store kjøpesentra og gratis parkering i utkantene. Økende netthandel skaper nye handelsmønster som fører til lavere omsetning. Skal byene overleve som handelssteder, må de derfor utnytte sine fortrinn ved å skape nye og gode opplevelser. Skal de lykkes med det, trenger de hjelp og støtte fra byens politikere.

Trondheim bør bli en by som sier oftere ja når noen vil skape noe nytt i Midtbyen. Nylig så vi hvor vanskelig det var for en platebutikk som ville gjøre nettopp det. De ønsket å bygge en scene i butikken, arrangere lanseringskonserter og servere vin og øl til kundene sine ved slike arrangement. På grunn av skjenkereglementet i Trondheim kommune fikk de avslag i mars på søknaden. Først til høsten skal politikerne behandle et forslag om å endre reglementet, slik at det blir mulig å skape nye tilbud.

Midtbyen trenger butikker som vil skape noe nytt og satse i sentrum. Da må byens politikere la dem gjøre det, og sørge for at det ikke går vinter og vår før butikkene får lov til å skape nye tiltak som får kundene tilbake til Midtbyen og omsetningen opp.

På forsiden nå