Adresseavisen mener

Flytog til Værnes må komme på skinnene

Flere avganger og kortere reisetid på Trønderbanen må være hovedmålet når jernbanens fremtid i Trøndelag skal utvikles. Det vil få flere til å velge toget som transportkilde.

Trønderbanen har et langt større potensiale enn i dag. Flere avganger og kortere reisetid må være hovedmålet når jernbanen skal utvikles, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Saken oppdateres.

Vi trenger et effektivt flytog mellom Trondheim og Værnes som utkonkurrerer bil og buss og en jernbaneløsning med som binder hele regionen sammen. Skal planene bli virkelighet må politikerne i Trøndelag bli enige om hvilke løsninger for Trønderbanen som det skal satses på.

Trønderbanen har 1,4 millioner reisende hvert år, men potensialet er mye større. I dag er mange av togene så fulle at passasjerene ikke får sitteplasser. De som skal ut å fly velger i for stor grad bil til flyplassen fordi toget ikke er et konkurransedyktig alternativ. Mange betaler heller for kostbar parkeringsplass enn å reise kollektivt og miljøvennlig. Et flytog vil være bra for å redusere utslipp fra bilene, avlaste E6 på strekningen og gjøre reisen mellom Trondheim og Værnes effektiv og miljøvennlig.

Det viktigste nå er at arbeidet kommer i gang raskt, og at løsningene som velges er fremtidsrettede og gir hyppigere avganger. For at flere skal velge tog må det gå fortere og oftere. En ny omkamp om hel eller delvis elektrifisering kan fort føre til at regjeringen bruker pengene andre steder.

Å bruke pengene på en delvis elektrifisering og nye krysningsspor, slik Jernbanedirektoratet foreslår, gjør at frekvensen kan økes allerede om noen få år. Løsningen fra direktoratet virker som en praktisk og effektiv måte å starte arbeidet for den nye Trønderbanen på. En slik løsning er også mer fleksibel med tanke på ny teknologi som fremtidens tog kan benytte. På strekningen som ikke elektrifiseres kan de nye togene kjøre på diesel i første omgang, for om noen år å skifte over til fremtidens miljøvennlige løsninger. Det er på tide at politikerne i Trøndelag samler seg bak løsninger som gir Trønderbanen det løftet denne regionen trenger.

Når trinn en er på plass må kampen starte for penger til tunnel gjennom Malvik. Da vil frekvensen og hastigheten kunne økes ytterligere slik at toget blir et fullgodt flytog og en regionbane som gjør det mindre attraktivt å sette seg i bilen.

På forsiden nå