Adresseavisen mener

Et byprosjekt som gjør Trondheim bedre

Prosjektet for å gjøre byens veiter og gårdsrom triveligere, renere og mer brukervennlig, fortjener skryt og støtte.

Prosjektet for å gjøre byens veiter og byrom mer trivelig og brukervennlig, er et godt eksempel på byutvikling som fungerer godt, skriver Adresseavisen på lederplass.   Foto: Christine Schefte

Saken oppdateres.

Siden våren 2017 har Trondheim kommune, i samarbeid med NTNU, næringslivet i byen og fylkeskommunen jobbet for å gjøre byens veiter og gårdsrom mer trivelige for folk å oppholde seg i. Erfaringene så langt viser at det hjelper å sørge for bedre lys i de trange veitene, sette ut benker, skilte bedre, fjerne søppel og rydde opp i ulovlig bruk av områdene.

Det er en effektiv og god måte å øke Midtbyens kvaliteter på og viser at det med forholdsvis lite penger kan gjennomføres tiltak som har stor betydning.

Vi har lenge vært bekymret for utviklingen i sentrum. Handelsstanden rapporterer om stadig lavere omsetning og om butikker som går konkurs. Konkurransen både mot økt netthandel og kjøpesentrene utenfor byen er utfordrende for butikkene i sentrum. En fornyelse og forbedring av de trange veitene, ett av særtrekkene ved Midtbyen, vil gjøre byen til et hyggeligere sted å være.

Dette tiltaket er et godt eksempel på enkle kommunale prosjekter som virker. Det har skapt engasjement hos gårdeierne, handelsnæringen og byens befolkning. Undersøkelser viser at Brattørveita, som tidligere var en mørk og skummel passasje i byen, nå er blitt et byrom som folk bruker og setter pris på. Kommunens undersøkelser tyder på at flere bruker veitene, sammenlignet med før prosjektet startet. Gode byrom gjør det mer fristende å ferdes i byen.

Veitene og gårdsrommene har lenge vært en forsømt del av byen. Tiltakene som gjennomføres kan rette på det. Lyssetting av områdene er en forutsetning for at folk skal føle seg trygge og bruke passasjene. Det arbeides også med å fjerne søppeldunker og andre installasjoner som står i veitene, slik at områdene skal bli lettere å benytte seg av. Gjennom arbeidet med er det også avdekket ulovlig bruk av næringsareal til boligformål som det nå ryddes opp i. Vitaliseringsprosjektet er et kommunalt tiltak vi hilser velkommen. Det bidrar til å gjøre Midtbyen mer attraktiv, noe mange kan tjene på.

På forsiden nå