Adresseavisen mener

Cowboyene i bransjen må lukes ut

Opprydningen i byggebransjen må trappes opp.

Arbeidstilstilsynet sier at de ikke fornøyd med svarene de har fått etter tilsynet ved Klæbu Panorama. Nå må cowboyene i byggebransjen lukes ut. 

Saken oppdateres.

En uanmeldt kontroll på boligprosjektet Klæbu Panorama har på nytt avdekket kritikkverdige forhold innenfor byggebransjen.

Tilfellet Adresseavisen har omtalt de siste dagene, er ikke enestående. All erfaring fra byggebransjen tilsier at problemene med useriøse aktører fortsatt er omfattende og at kampen mot farlig arbeidsmiljø og brudd på lover og regler ikke er over. Selskaper som bryter reglene, unndrar seg skatt og utnytter sine ansatte, er med på å snyte fellesskapet for enorme beløp hvert år.

LES OGSÅ: Arbeid burde vært lykken i livet

Oppryddingen i byggebransjen må trappes opp. Etableringen av en egen arbeidslivskriminalitetsgruppe i Trondheim (a-krim) har vært et skritt i riktig retning. Ansatte fra Skatteeaten, Arbeidstilsynet, politiet, Nav, kemneren i Trondheim og Tollvesenet, jobber nå sammen for å slå ned på de mest kompliserte og grove tilfellene av arbeidslivskriminalitet. I alt finnes det fem slike a-krimgrupper fordelt på de største byene.

Mens disse tilsynsetatene tidligere satt på hvert sitt kontor og ikke hadde oversikt over hva andre etater drev med, koordineres nå arbeidet på en langt bedre måte. Tips og bekymringsmeldinger fra ulike arbeidsplasser og bransjer kan nå følges opp tverrfaglig. Dette gir en mer slagkraftig innsats, mer effektiv etterforskning og bedre resultater.

Arbeidslivskriminalitet finnes i de fleste bransjer, men mye tyder på at byggebransjen har spesielt store utfordringer. Utbyggingsselskapene også kan også gjøre en bedre innsats selv.

LES LEDEREN: Ranet av felleskassa må stanses

Mange stiller krav om at selskaper de leier inn, skal ha ansatt faglærte arbeidere, lærlinger, tariffavtaler og ordnede økonomiske forhold. Dersom flere utbyggere gjør det, og i større grad kontrollerer om firmaene de inngår kontrakter med har forholdene i orden, kan utbyggerne finne ut om de skriver kontrakter med en seriøs aktør eller ikke. På den måten kan bransjen selv jobbe aktivt for å bidra til at cowboyene som opererer i denne bransjen lukes ut.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå