Adresseavisen mener

Fullstendig uholdbart av kommunen

Trondheim kommune begikk en alvorlig feil da de ga en toppleder og en fagleder skarp kritikk for måten de har utført sine jobber på. Reaksjonen var feil, og klagebehandlingen er under enhver kritikk.

Rådmann Morten Wolden har beklaget overfor to kommunalt ansatte som fikk uberettiget kritikk av kommunens ledelse. Men saken bør ikke stoppe der, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Saken oppdateres.

Adresseavisen skrev torsdag om hvordan feil på feil fra kommunens side førte til at den kommunale lederen fikk ordensstraff og at en fagleder som varslet om kritikkverdige forhold ved ressursteamet for gravide rusmiddelavhengige, fikk en advarsel for sin rolle. Etter at sykepleierforbundet engasjerte seg, gikk kommuneadvokaten gjennom saken og konkluderte med at straffen ikke skulle vært gitt.

LES OGSÅ: Enhetsleder ble straffet - nå innrømmer kommunen at det var feil

I rapporten fra kommuneadvokaten slås det fast at det ikke var grunnlag for ordensstraff og at lederen ikke ble sikret retten til å imøtegå påstandene som kom frem. Klagesaken som enhetslederen leverte inn til kommunen, ble behandlet av den samme kommunaldirektøren og juristen som opprinnelige bestemte at straffereaksjonene skulle iverksettes. Kommuneadvokaten slår fast at kommunaldirektøren og juristen var inhabile til å behandle klagen. Da saken kom på formannskapets bord i et lukket møte, besluttet politikerne at klagen skulle avvises og at straffen skulle bli stående.

Saken har fått alvorlige konsekvenser for de som ble rammet av den uberettigede kritikken. Rådmannen har beklaget overfor de to som urettmessig ble irettesatt. Men saken bør ikke ende der. Måten denne varslersaken ble behandlet på, inngir ikke særlig tillit til hvordan kommunen forholder seg til slike saker.

Den politiske ledelsen, med ordfører Rita Ottervik i spissen, har et ansvar for å sørge for at kommunen har en god bedriftskultur der de som varsler om kritikkverdige forhold, blir tatt på alvor. Den administrative ledelsen må gå gjennom måten de jobber med slike saker på, slik at kulturen og praksisen kan bli bedre. Kommunes verdier «åpen, modig og kompetent» inviterer til at ansatte skal si fra når de mener noe er galt. Det må etterleves.

På forsiden nå