Adresseavisen mener

Elbilistene må slippe bompenger - foreløpig

Myndighetene har innført en rekke ordninger for å belønne de som kjøper elbil. Det har vært en suksess. Forslaget om å innføre bompenger for elbiler vil være uheldig på kort sikt.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik og og ordfører i Trondheim, Rita Ottervik vil at elbilene skal betale halv takst i bomringen. Det er for tidlig å innføre et slikt tiltak nå, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Saken oppdateres.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik og ordfører i Trondheim, Rita Ottervik, mener tiden er inne for at også elbilister skal betale bompenger i Trondheim. De mener det er rettferdig, siden elbilkjørte kilometer teller like mye som fossilbilkjørte kilometer når nullvekstmålet for Trondheim skal vurderes. Elbilene kjører på de samme veiene som andre bilister, og Sandvik og Ottervik mener at alle bilister bør være med på å bidra. De foreslår at elektriske biler skal betale halv sats i bomringen rundt Trondheim. Trøndelag Senterparti ønsker det samme.

Før eller siden må også elbiler være med på å betale i bomringen. Men elbilistene har allerede blitt fratatt fordeler de har hatt. Tidligere var det gratis for elbiler både å parkere i Trondheim og ta ferje i Trøndelag. Det er naturlig at slike ordninger trappes ned når andelen elbiler øker. Men gratis bompassering har for mange vært det avgjørende argumentet for å gå over til elbil. Dersom de mister for mange fordeler nå, risikerer vi at utviklingen går i motsatt retning. De som har investert i elbil har valgt å satse på en ny teknologi som gir usikkerhet om hvor mye bilen er verdt når den skal selges. Derfor trengs det fortsatt noen ordninger som oppmuntrer til slike investeringer.

Elbilandelen i Trondheim ligger nå på 11–12 prosent. Selv om de elektriske bilene også tar plass på veien, er de miljømessige fordelene så store at det trengs belønningsordninger, slik at enda flere gjør slike valg. Dersom økningen av elbiler skaper problemer for å nå nullvekstmålet, så må heller målet endres slik at vi måler utslipp fra bilene, og ikke antall kjørte kilometer.

Det er positivt at folk kjører elbil, uansett om det er økonomiske eller klimamessige argumenter som ligger til grunn. Bilister som har tatt dette valget må forvente forutsigbarhet fra politikerne om at ordningene som belønner elbilister, blir stående over tid. Folk flest bytter ikke bil veldig ofte. De som har gått over til elbil, har gjort et valg for mange år. Derfor må også belønningsordningene virke over tid.

På forsiden nå