Adresseavisen mener

Behold helsesjekk for eldre sjåfører

Flere partier vil fjerne helsesjekken for sjåfører over 75 år som skal fornye førerkortet sitt. Ett av argumentene er at mange opplever kravet som ubehagelig aldersdiskriminering.

Er du avhengig av bil, er det en sorg for mange eldre å miste førerkortet. Likevel må eldre sjåfører tåle grundige helsesjekker hvis det er mistanke om at man ikke har helse nok til å ferdes i trafikken, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Saken oppdateres.

Samtidig er det langt mer ubehagelig å havne i trafikkfarlige situasjoner, noe som nylig skjedde med en eldre sjåfør som kjørte i motsatt kjøreretning på Omkjøringsveien. Å heve aldersgrensen for attestkravet, kan derimot være klokt.

Hvis legen har mistanke om at en pasient over 75 år har kognitiv svikt, skal legen undersøke dette nærmere ved å bruke en større helsesjekk når førerkortet skal fornyes. Hvis sykdomsbildet tilsier at det ikke er behov for nærmere undersøkelser, kan legen skrive ut en helseattest etter en vanlig kontroll av om bilføreren oppfyller helsekravene til førerkort.

Det har lenge vært bred politisk enighet om at reglene for fornyelse av førerkort bør endres. Et forslag er å fjerne dagens helsesjekk som blant annet tester oppmerksomhet, hukommelse og problemløsning. Det stilles spørsmål ved om testen faktisk sier noe om kjøreferdighetene, derimot skaper den unødvendig merarbeid for allerede pressede fastleger.

Sylvi Listhaug (Frp) sier til VG at «vi må slutte å plage eldre» med en slik test, og mener den må skrotes. En vanlig helsesjekk bør holde. I fjor ville Ap og Sp fjerne testen, men fikk ikke støtte i Stortinget.

Helsedirektoratet og Vegdirektoratet ble nylig ferdig med å vurdere regelverket, og går inn for at aldersgrensen for når attest kreves kan heves fra 75 til 80 år. Bakgrunnen er at vi holder oss friske lengre, og at dagens 75-åringer har lang erfaring med å kjøre i moderne trafikk. Helsesjekken vil de foreløpig beholde.

Det høres klokt ut. Førerkortet er viktig, det gir frihet til å komme seg rundt for egen maskin. Særlig er eldre sjåfører i distriktet avhengig av bil. Samtidig kan vi ikke lempe på krav som kan gå utover trafikksikkerheten. Reaksjonsevne og evnen til å observere trafikkbildet svekkes med alderen, og med høy alder øker sjansen betraktelig for å bli drept eller hardt skadd. En grundig helsesjekk kan fange opp andre ting enn en ordinær helsesjekk. Slike undersøkelser er ikke 100 prosent treffsikre, og metodene kan sannsynligvis forbedres. Inntil det er på plass, bør vi beholde denne undersøkelsen.

LES OGSÅ LEDEREN: En fantastisk mulighet for matbyen Trondheim

På forsiden nå