Adresseavisen mener

Forsvaret må endre kulturen

En ny undersøkelse fra Forsvaret viser at 23 kvinner og 20 menn sier de har hatt sex mot sin vilje det siste året. Rapporten avdekker et omfattende problem med mobbing, trakassering og seksuelle overgrep.

En undersøkelse i Forsvaret viser at over 40 soldater og millitært ansatte har hatt sex mot sin vilje det siste året. Forsvaret må endre denne kulturen, og få bukt med mobbing, trakassering og seksuelle overgrep, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Saken oppdateres.

Undersøkelsen har skapt stor oppmerksomhet og åpnet for en ny debatt om kulturen innad i Forsvaret. 8805 militært ansatte og vernepliktige svarte anonymt på undersøkelsen hvor det ble spurt om alt fra voldtekt til om de har opplevd negative kommentarer, latterliggjøring og mobbing. En rekke personer har fortalt om en kultur der de ikke tar sjansen på å si fra eller anmelde forhold som de er blitt utsatt for.

Etter at vi innførte kvinnelig verneplikt i 2015 har andelen kvinner i Forsvaret økt, og mange unge jenter har avtjent sin verneplikt. Vårt inntrykk er at Forsvaret har gjort en innsats for å endre kulturen og sørge for at kvinner finner sin plass i militæret.

Men denne rapporten, og fortellinger fra innsiden, viser at det er mye arbeid som gjenstår på mange plan for å endre holdninger og kultur. Få i Forsvaret tør si fra når de opplever seksuelle overgrep eller andre former for trakassering. Bare to av de 43 kvinner og menn som sier de har opplevd å ha hatt sex mot sin vilje det siste året, har anmeldt forholdene.

Det er positivt at forsvarsledelsen tar rapporten på alvor, og at det skal iverksettes en rekke tiltak for å endre kulturen. Mens metoo-bevegelsen skapte endringer i resten av samfunnet, var det stille i Forsvaret om slike forhold. Nå viser det seg at utfordringene er store også her.

Denne undersøkelsen bør åpne øynene for at overgrep, mobbing og trakassering er problemer som også Forsvaret må ta på det største alvor. Arbeidet for å endre ukulturen som er avdekket, må skje på alle plan i Forsvarets rekker. Fortellingene om over 40 seksuelle overgrep på ett år er grunn nok til å forlange en kraftig innsats for å røske opp i en kultur vi burde kvittet oss med for lenge siden.

På forsiden nå