Adresseavisen mener

Miljøpakken må ikke misbrukes

Miljøpakken i Trondheim har gjort mye bra for byen. Pengene fra bomstasjonene og midlene fra staten har gitt oss bedre veier, fortau, sykkelveier og kollektivtrafikk.

Miljøpakken har gjort mye bra for Trondheim, men politikerne må passe seg for å bruke pengene på tiltak som ikke hører hjemme i en slik pakke, skriver Adresseavisen på lederplass.  Foto: Håvard Jensen

Saken oppdateres.

Dersom denne dugnaden for et grønnere Trondheim fortsatt skal ha legitimitet og aksept blant befolkningen i og utenfor byen, må politikerne sørge for at pengene i pakken brukes på en best mulig måte. I Miljøpakkens budsjett for 2019 legger både bystyret i Trondheim og fylkestinget i Trøndelag inn investeringer som ikke hører hjemme i en slik miljøpakke. Det kan bidra til å svekke folks tro på at vi får valuta for bompengene vi er med på å betale.

Miljøpakken er ingen uttømmelig pengekilde som kan brukes til investeringer og tiltak som politikerne ikke finner rom for å prioritere innenfor de ordinære budsjettene. Med så mange penger i potten er det lett å la seg friste til å legge inn en bit asfalt her og der, delvis betalt med bompenger. Selv med halvannen milliard kroner i potten på årets Miljøpakkebudsjett, finnes det ikke penger til alt. Det er en sentral oppgave for bystyret og fylkestinget å holde utgiftene på et nøkternt nivå og å prioritere de riktige investeringene.

Det er få som elsker å betale bompenger, men de fleste har akseptert at denne formen for skattlegging regulerer bilkjøring og sikrer inntekter som kan brukes til å skape et grønt skifte. I tillegg til en fornuftig bruk av pengene i Miljøpakken, må også selve innkrevingen av bompenger bli mer rettferdig. De som pendler inn til Trondheim fra kommunene utenfor må betale, mens mange bilister i Trondheim ikke trenger å bidra fordi det ikke står bomstasjoner på de veiene de kjører på når de skal inn til byen.

En situasjon der de som får minst utbytte av Miljøpakken betaler, mens de i Trondheim som får mest igjen for investeringene ikke må gjøre det, oppleves urimelig for mange. Skal Miljøpakken fortsatt ha legitimitet i trondheimsregionen, må investeringene være fornuftige, effektive og innrettes på en slik måte at de er til gagn for flest mulig. Da kan Miljøpakken gjøre byen enda bedre i årene som kommer.

På forsiden nå