Adresseavisen mener

Storbrann forhindret av dyktighet og flaks

Dyktige brannfolk og politi sørget for at søndagens brann i trehusbebyggelsen på Møllenberg ikke utviklet seg til nok en storbrann i Trondheim.

Rask respons og god innsats forhindret en storbrann på Møllenberg søndag. I slike områder er det avgjørende av leietakere og huseiere er bevisst på brannforebyggende tiltak, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Saken oppdateres.

Redningsmannskapene var raskt på plass da alarmen gikk. I tillegg var politiets innsatsleder i umiddelbar nærhet, slik at politiet fikk evakuert beboerne på et tidlig tidspunkt. Dermed kunne brannmannskapene gå i gang med slukkearbeidet straks de ankom stedet.

Trondheim brannvesen har god kompetanse og beredskap for å forhindre at slike branner sprer seg til nabobygningene. Det skal vi alle være glade for. I tillegg til hurtig utrykning og god innsats fra redningsmannskap og brannfolk, var det lite vind i området. Det var også med på å forhindre at flammene spredde seg til nabobygningene.

Når brannalarmen går i områder med trehusbebyggelse i Trondheim, blir vi alle svært bekymret. Møllenberg og lignende områder er en viktig del av byens sjel og historie. Derfor er det av avgjørende betydning at beredskapen hos dem som skal redde liv og verdier, er god. Samtidig må de som bor i og eier boliger i disse områdene sørge for at de gjør alt de kan for å forhindre at brannfarlige situasjoner oppstår.

Møllenberg er et område med mange hybler i en gammel bebyggelse som er mye rehabilitert gjennom årene, men bare halvparten av de som eier bolig i strøket bor der selv. Det kan føre til at vedlikehold, brannberedskap og forebyggende arbeid mot brann blir dårligere. Brannvesenet har regelmessige tilsyn i området. Men gårdeierne som leier ut, må ha et særlig ansvar for å forhindre brann og sørge for at alarmer fungerer og at rømningsveier er åpne.

Brannvesenet har et særskilt blikk på dette boligområdet for å sikre at nødvendige forebyggende til-tak er på plass. Vi er enig med innsatsleder Trond Fjeldsæter når han sier til Adresseavisen at utleiere, og de som leier må ha et særskilt blikk på brannsikkerheten og at de må bevisstgjøres på farene som kan oppstå. Heldigvis gikk det bra denne gangen. Men brannen bør minne oss alle på hvor utsatt slike områder kan være. Og hvor viktig det er å forebygge brann.

På forsiden nå