Adresseavisen mener

En ryddig avklaring fra Venstre i Trondheim

Venstre i Trondheim bryter samarbeidet med Ap og sentrum-venstre alliansen i Trondheim. Det bidrar til å gjøre de politiske skillelinjene klarere for velgerne.

Venstre og Erling Moe bryter samarbeidet med Ap og flertallet i Trondheim. Det er en ryddig avklaring et halvt år før valget, skriver Adresseavisen på lederplass.  Foto: OLA VATN

Saken oppdateres.

Venstre og gruppeleder Erling Moe har lenge signalisert at de ønsker et politisk skifte i Trondheim etter valget. Samtidig har de til nå vært en del av flertallsalliansen og samarbeidet tett med Ap og ordfører Rita Ottervik. Dersom Venstre hadde fortsatt som en del av flertallet, samtidig som de drev en valgkamp for å kaste Rita Ottervik ut av ordførerstolen, ville det skapt et uklart bilde for velgerne. Derfor er det naturlig at en slik avklaring kommer nå – et halvt år før valget.

At Venstre går over til opposisjonen, er med på å rydde opp i trondheimspolitikken. Den brede alliansen som Ap og Rita Ottervik har skapt, har ført til at de politiske skillelinjene mellom partiene er blitt visket ut. For mange avgjørelser og diskusjoner har foregått bak lukkede dører. Når så mange partier skal bli enige om et og alt, er det vanskeligere for velgerne å finne ut hvilket parti de vil gi sin stemme til. Nå fremstår de ulike retningsvalgene tydeligere for velgerne.

Erling Moe sier i et intervju med Adresseavisen at han ønsker å tydeliggjøre Venstre frem mot valget. Det er en forståelig strategi for et parti i krise og som opplever sviktende oppslutning på meningsmålingene. Samtidig må det være anledning til å undre seg over avgjørelsen Venstre tok da de gikk inn i samarbeidet med Ap etter siste valg.

Det er ikke lett å se at partiet har økt sin oppslutning ved å bli en del av flertallet. Siden den gang har partiet vært med på å lage fire kommunebudsjett sammen med Ap og de andre partiene i koalisjonen. Nå snur de helt rundt. Slike politiske manøvre er med på å skape usikkerhet om hva partiet egentlig vil og hvor de hører til i det politiske bildet.

Kampen om makta i Trondheim etter valget blir viktig for hvilken retning byen skal ta. De som skal vinne ordførerkampen er avhengig av å samarbeide med andre. Derfor er det redelig å avklare hvem som ønsker å samarbeide. Flere bør følge Venstres eksempel, og gjøre dette klart før valget.

På forsiden nå