Adresseavisen mener

Kystad-høringen må bidra til å gjenreise tillit

Kontrollkomiteen i Trondheim skal onsdag bruke ni timer på en massiv høring av alle forhold rundt den politiske behandlingen av grønn strek og Kystad-avtalen. Det er viktig at en slik høring gjennomføres.

Ellen Reitan (Ap) og Rolf Jarle Brøske (H) i Kontrollkomiteen skal lede den massive høringen om grønn strek og Kystad-saken onsdag. Det er en viktig høring som kan bidra til å gjenreise tilliten til de politiske prosessene i Trondheim, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Saken oppdateres.

Å komme til bunns i saken er krevende, men høringen er viktig slik at offentligheten får en mulighet til å observere de involverte selv fortelle om det som skjedde.

I 2015 behandlet Trondheim kommune planen om grønn strek. Planen skulle sørge for at enkelte grønne områder i byen ikke ble regulert til boligformål. Under den politiske behandlingen av saken ble et boligområde på Kystad, sammen med andre områder, tatt ut av planen, stikk i strid med rådmannens anbefalinger.

Avsløringer i Adresseavisen viste i ettertid at eierne av Kystad hadde inngått en avtale med selskapet Staur Holding AS for få dem til å jobbe for at Kystad-området ble tatt ut av planen for varig vern med tanke på å få regulert området til boliger. Den som skulle utføre oppdraget var Ap-politikeren Rune Olsø, som også jobbet i Staur. Avsløringene i Adresseavisen førte den såkalte Kystad-avtalen frem i lyset. Det skulle vise seg at Olsø, som var inhabil i den politiske behandlingen, hadde formulert forslaget som Ap i Trondheim fikk gjennom og som sikret at området på Kystad ble unntatt vern.

Grønn strek og Kystad-saken har bidratt til å svekke troverdigheten til det politiske systemet i Trondheim. Økokrim har etterforsket saken, og henlagt saken mot Rune Olsø etter bevisets stilling. Det spørsmålet er avklart. Men det er likevel på sin plass at kontrollkomiteen gjennomfører en slik høring for å snu enhver stein i det som er blitt en verkebyll i trondheimspolitikken.

Høringen onsdag er omfattende, men kan bidra til en helhetlig gjennomgang av alle forhold rundt den politiske prosessen rundt grønn strek. På den måten kan høringen være med på å gjenreise tilliten byens innbyggere har fått til politikernes roller og spørsmål rundt habilitet. Byens politiske system kan ikke leve med at det hersker tvil rundt det politiske arbeidet i så viktige saker. Derfor er kontrollkomiteens høring riktig og nødvendig å gjennomføre.

På forsiden nå