Adresseavisen mener

Nå må vi ta den store debatten om vindkraft

Forslaget til rammeplan for vindkraftutbygging, som NVE la frem mandag, må føre til en bred diskusjon om hvor vi skal bygge ut vindkraft og balansen mellom grønn kraft og vern av norsk natur.

Rammeplanen for vindkraft som ble lagt frem denne uka bør føre til en bred og opplyst debatt om vindkraftens fremtid i Norge, både på land og til havs. Det skriver Adresseavisen på lederplass. 

Saken oppdateres.

I rammeplanen peker NVE på 13 områder i Norge som er best egnet for fremtidig utbygging av vindkraft. Tre av disse områdene ligger i Trøndelag. Denne planen betyr ikke at det nå skal bli fritt frem for utbygging i disse områdene.

Det er bra at vi nå får en samlet plan. Frem til nå har det vært vanskelig å se helhetlig på vindkraftutbygging og naturvern. Denne planen bør føre til at vi får en bred og opplyst debatt om hvilke områder som skal vernes, hvor det kan bygges, og i hvilket tempo vi skal bygge vindkraft på land mens vi venter på at havvind blir realisert.

Vindkraftutbygging skaper konflikter. Vi har behov for grønn og fornybar energiproduksjon, men det hensynet må veies opp mot hensynet til naturvern, dyreliv og beiteinteresser. I mange av områdene hvor det allerede er gitt konsesjon, ser vi nå at motstanden øker. Flere steder føler folk at de ikke har fått anledning til å delta i diskusjonen om hvor de nye vindturbinene skal komme. Reaksjonene kommer først når anleggsmaskinene ruller inn, lenge etter at konsesjonsbehandlingen er over.

Nå skal rammeplanen ut på en bred høringsrunde med frist til 1. august. Det er anledningen både tilhengere og motstandere av vindkraft må gripe. Frem til endelig behandling av planen må alle fakta og argumenter frem, slik at vi får et best mulig grunnlag for å fatte vedtak om hvor fremtidige vindkraftanlegg kan og bør bygges.

Samtidig som vi diskuterer vindkraft på land, er det behov for å få mer fart på fremtidens vindkraft til havs, hvor konfliktene ved utbygging er lavere. Tidligere olje- og energiminister Marit Arnstad (Sp) etterlyser større engasjement fra staten for å satse mer på havvind. På den måten kan det bli mindre behov for utbygging på land. Det er en fornuftig tilnærming som kan dempe presset og konfliktene.

Norge har gode muligheter til å bli verdensledende på havvind og bør gripe den muligheten nå.

På forsiden nå