Adresseavisen mener

Byens unike bryggerekke må rustes opp

Bystyret i Trondheim bør sørge for et spleiselag slik at arbeidet med istandsetting av vår unike bryggerekke kan fortsette.

Spleiselaget for å rehabilitere den unike bryggerekka i Trondheim må fortsette. Nå kan byens politikere sørge for å sette seg i førersetet for dette arbeidet, skriver Adresseavisen på lederplass.   Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

Rådmannen har innstilt overfor bystyret på Trondheim skal avsette to millioner kroner hvert år i perioden mellom 2020 og 2025 for å videreføre arbeidet med bryggene. Det forslaget bør politikerne støtte.

Opprinnelig hadde bystyret vedtatt at de historiske bryggene i Kjøpmannsgata skulle være ferdig istandsatt som kulturminner innen 2020. Trondheim kommune, fylkeskommunen, Riksantikvaren, Kulturminnefondet og de private eierne av bryggene har allerede gjort mye for å ruste opp flere brygger.

Men skadene på mange av bryggene er mer omfattende enn først antatt. Nå mener rådmannen at arbeidet må fortsette, slik at bryggene kan være ferdig rustet opp innen 2025. Spleiselaget har så langt bevilget over 21 millioner kroner til arbeidet. Skal alle bryggene bli i bedre stand trengs det ytterligere 20–30 millioner. Dette spleiselaget bør derfor fortsette frem til 2025. Det er neppe mulig å gjennomføre et omfattende vedlikehold uten betydelige bidrag fra det offentlige.

Bryggerekka er et av de viktigste symbolene på Trondheim og er en av byens aller største turistattraksjoner. På mange måter er bildet av bryggene og Nidelva selve postkortet som mange forbinder med Trondheim. Mange av bryggene har fått forfalle uten at lokale eller nasjonale myndigheter har gjort nok for å stanse dette. Nå ser det imidlertid ut til at dette arbeidet er på riktig spor.

Gjennom prosjektet «Vitalisering av Kjøpmannsgatebryggene» har flere av bryggene blitt rustet opp. Prosjektet har bidratt til at flere av bryggene nå er i bedre forfatning og det har ført til økt bevissthet for områdets betydning som kulturminner. Nå arbeides det med å fylle bryggene med mer aktivitet. Blant annet skal prosjektet med Bryggerekka Bruktmarked fortsette hver søndag også denne sommeren. Byens politikere bør sette seg i førersetet slik at arbeidet med å ruste opp hele området og skape ny aktivitet, kan fortsette til hele bryggerekka er i den stand som den og byen fortjener.

På forsiden nå