Adresseavisen mener

Frigjøringsdagen er viktig, også for de unge

Grunnen til at vi i dag markerer og feirer 8. mai, må ikke gå i glemmeboken.

Skolen og lærerne spille en viktig rolle for å lære ungdommen hvorfor det er viktig å markere frigjøringsdagen den 8. mai. Her blir dagen markert på Kristiansten festning for noen år siden med elever ved Blussuvoll ungdomsskole.  Foto: Ivar Mølsknes

Saken oppdateres.

De som er yngre enn 80 år, husker ikke frigjøringsdagen 8. mai 1945, skriver Randulf Johansen i et leserinnlegg i dagens Adresseavisen. Det er en kjensgjerning at det er stadig færre som opplevde de euforiske maidagene for snart 75 år siden. Disse dagene hvor nordmenn kunne gå ut i gatene og hylle friheten. Men grunnen til at vi i dag markerer og feirer 8. mai, må ikke gå i glemmeboken.

LES OGSÅ: Det går ikke an å beskrive, du må ha opplevd det selv

Johansen, som var 13 år og opplevde stemningen i Trondheim på frigjøringsdagen, forteller at 8. mai fortsatt betyr mer for ham enn 17. mai, julaften og nyttårsaften til sammen. Han er likevel bekymret for at dagens unge ikke vet om, eller har noe forhold til, denne dagen som er så viktig i vår historie.

Og kanskje har han et poeng når han skriver at den oppvoksende slekten måtte ha opplevd fem tunge, svarte år for å skjønne hvorfor dagen fortsatt betyr mye for dem som følte krigen på kroppen. Vi skal være glade for de fleste ungdommene i Norge i dag ikke har opplevd og forhåpentligvis vil slippe å oppleve krig. Men fred kommer ikke av seg selv. Det krever et engasjement for å kjempe for demokratiet og ha kunnskap om hva krig fører til. Derfor er bakteppet for det som skjedde under krigen, fortsatt relevant og viktig for å forstå den tiden vi lever i nå og at det kreves noe for at Norge fortsatt skal være et fritt og demokratisk land.

LES OGSÅ: Historisk mange veteraner hedret

Her må skolen og lærerne spille en viktig rolle gjennom undervisningen. Mange skoler har også fått stadig flere elever med flerkulturell bakgrunn, og noen av disse unge har opplevd krig og flukt på kroppen. Det gjør frigjøringsdagen aktuell og relevant for dagens ungdom.

Frigjøringsdagen er også blitt en viktig markering for over 100 000 nordmenn som har tjenestegjort i internasjonale oppdrag i 40 land. Siden 2011 er 8. mai blitt en offisiell, nasjonal veterandag. På denne dagen hedres alle veteraner for deres innsats fra andre verdenskrig og fram til dagens internasjonale operasjoner. Dette markeres med flagging, kransnedleggelse, salutt og taler ved krigsminnesmerker i Trøndelag. Det er en fin tradisjon og en fortjent heder til alle dem som har bidratt med viktig innsats for landet.

LES OGSÅ: Trønderske veteraner hedret med medaljer

Det har de siste årene pågått en diskusjon om vi burde markere vår krigsinnsats 8. mai. Det er en avsporing. Vi feirer freden og friheten. Ikke krigen.

På forsiden nå