Adresseavisen mener

Russen trenger et trygt sted der alle kan møtes

Det er vår, mai og russefeiring. Det er ikke et kommunalt ansvar å arrangere russefester, men samfunnet er tjent med at russefeiringen skjer i trygge omgivelser.

Det er ikke en kommunal oppgave å arrangere russefester. Men russen trenger å møtes i trygge got forsvarlige omgivelser. Derfor bør Trondheim legge til rette for at all russ kan samles på et egnet sted, skriver Adresseavisen på lederplass.  

Saken oppdateres.

Russen irriterer og skaper konflikter for noen, men russefeiringen har kommet for å bli. For ett år siden sto russen i akkurat samme situasjon som nå, uten et egnet sted i Trondheim å samle seg for å feire at 13 års skolegang er unnagjort. I fjor vedtok formannskapet at russen skulle samles i Granåsen, og at kommunen skulle sørge for å legge forholdene til rette for russefeiring der. Det var et konstruktivt forslag, men nå viser det seg at vedtaket ikke er fulgt opp. Det er beklagelig.

Kommunen har verken kompetanse eller kapasitet til å arrangere russefester, stille med vakter og stå ansvarlig for en slik feiring. Likevel bør kommunen legge til rette for å skape et sted der alle kan møtes. Et par kommunale toaletter er satt ut i Granåsen, men tanken på å samle byens russ der, har ikke blitt fulgt opp. Før var russen samlet på Marinen og Festningen, men politiet og kommunen sørget for å få dem bort derfra. I stedet har russen delt seg og skapt sine egne camper rundt om i byen. Slikt blir det bråk og konflikt av. Det er få av oss som vil ha en russecamp i nabolaget, men et samarbeid mellom kommunen og russen bør gjøre det mulig å finne frem til bedre løsninger for alle parter.

Det er ingen menneskerett å feste hvor man vil, og samme regler for ro og orden må gjelde selv om man er russ. Ved å samle russen på ett sted vil konfliktnivået dempes og tryggheten bedres. Alle er tjent med at slike arrangement foregår i trygge former, der også politiet kan ha oversikt og der noen står ansvarlig for sikkerheten. Russen selv må ta et ansvar for slike arrangement, men kommunen gjør klokt i å sørge for at det finnes et egnet sted der arrangementene kan holdes. På den måten sikrer vi at alle russ har mulighet til å bli med på arrangementene. Det er langt vanskeligere dersom russefeiringen foregår rundt om i smågrupper over hele byen.

Russefeiringen bør ikke komme overraskende på kommunen. Administrasjonen må tåle kritikk for ikke å ha fulgt opp planene som ble vedtatt for et år siden. Da kunne årets feiring foregått på en bedre måte.

På forsiden nå