Adresseavisen mener

Mangelen på sykepleiere må løses

Norge mangler sykepleiere. Det skaper alvorlige utfordringer for hele samfunnet. Nå og i årene som kommer.

Mangelen på sykepleiere nå og i fremtiden bør resultere i en god plan for hvordan vi skal få flere til å velge den karriereveien, skriver Adresseavisen på lederplass.   Foto: Scanpix

Saken oppdateres.

Navs bedriftsundersøkelse for 2019, som ble lagt frem torsdag, viser at vi i dag mangler 5 600 sykepleier. I 2035 kan dette tallet øke til 28 000 dersom vi ikke gjør noe med situasjonen. Samtidig viser undersøkelsen at en av fem sykepleiere forlater yrket i løpet av de ti første årene. Det sier seg selv at dersom denne utviklingen fortsetter, vil store deler av helsevesenet oppleve alvorlige problemer.

Årsakene til sykepleiermangelen er sammensatte, og det er ikke enkelt å vedta at flere unge kvinner og menn skal velge en slik utdanning og bli i yrket. Men til stadighet hører vi historier fra sykehus, sykehjem og offentlige institusjoner og stort arbeidspress og høyt sykefravær. Antall helsearbeidere på jobb er ofte for lavt til å oppfylle regelverket. En slik situasjon frister ikke ungdom til å velge å utdanne seg som sykepleier.

Skal vi løse samfunnets utfordringer i helsesektoren, må rekrutteringen til denne bransjen øke kraftig i årene som kommer. Flere må velge å bli sykepleiere, og færre må slutte i bransjen etter noen år. Skal det skje, må statusen til yrket bli bedre. Det er lett å tro at dette kan gjøres ved bare å øke lønna for sykepleierne, men utfordringene er mer sammensatte enn som så. Da må også virkemidlene være sammensatte.

Trondheim kommune har lenge arbeidet for å unngå at nyutdannede sykepleiere slutter i jobben og for å rekruttere flere inn. Men sykepleiermangelen er fortsatt høy, også i Trondheim. Innføringen av en mentorordning for nyansatte sykepleiere har fått mange til å føle at det blir tryggere å begynne i ny jobb. Ufrivillig deltid, høyt arbeidspress, manglende etterutdanning og dårlig ledelse og planlegging, er med på å gi yrket et dårlig rykte. Hverdagshistoriene fra bransjen frister for få til å begynne å jobbe der.

Landet trenger flere sykepleiere. Og vi trenger gode planer for hvordan vi kan lykkes med det arbeidet.

På forsiden nå