Adresseavisen mener:

Trygt og godt drikkevann er ingen selvfølge

Som forbrukere forventer vi - ja, vi krever at kommune, fylkeskommune og statlige myndigheter har full oppmerksomhet på drikkevannet

Trondheim kommune skryter av drikkevann av særdeles god kvalitet, men det må ikke bli en sovepute. Flere andre kommuner i Trøndelag må imidlertid fortsatt koke drikkevannet i perioder av året. Ved drikkevannskilden Jonsvatnet er et satt skilt som oppfordrer til felles ansvar.  Foto: Lena Knutli

Saken oppdateres.

De fleste av oss drikker vann rett fra springen uten bekymring. Vi tar det for gitt at vannet er trygt og godt, ja, faktisk like godt som det vannet vi kjøper i butikken. Det er først når vi reiser til utlandet at vi tar alle forholdsregler. Da merker vi hvor viktig det er å ha rikelig og godt drikkevann fra vannkranen hjemme. Men det å ha godt drikkevann er ingen selvfølge, det har drikkevannskandalen i Askøy utenfor Bergen vist til fulle.

LES OGSÅ: Politiet åpner etterforskning mot Askøy kommune

Det er ennå for tidlig å konkludere med hva som gikk galt da over 2000 innbyggere i Askøy ble syke og 76 havnet på sykehuset av drikkevannet. Trolig er dyreavføring som har lekket ut i kommunens høydebasseng, en forklaring. Men nå krever politikerne i Askøy at kommunen også undersøker 18 mil med vannrør. Folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) håper at andre kommuner lærer av skandalen i Askøy, og at de tar ansvar for at vannet i springen er trygt. Også Helsedirektoratet krever nå at myndighetene må overvåke drikkevannet bedre.

Drikkevannet er grunnleggende for helsen og er vårt viktigste næringsmiddel. Ifølge Mattilsynet er over 90 prosent av innbyggerne tilknyttet vannverk som leverer trygt drikkevann, og få blir syke av drikkevann i Norge. Trondheim kommune skryter av drikkevann av særdeles god kvalitet, men det må ikke bli en sovepute. Flere andre kommuner i Trøndelag må imidlertid fortsatt koke drikkevannet i perioder av året. Det er langt fra tilfredsstillende.

LES OGSÅ: Kommuner må legge kriseplaner for vannforsyning

Sist fredag leverte Helsedirektoratet en rapport med en oversikt over risiko- og sårbarheter i helse- og omsorgssektoren. Her ble det særlig pekt at Norge har et aldrende lednings-nett, det meste ble lagt i forrige århundre. Ifølge Mattilsynet er det vedlikeholdsetterslep på 110 milliarder kroner. Mange kommuner har gjort en solid innsats for å bedre vannforsyningen med trygge drikkevannskilder, sikre høydebasseng og skjerpet kontroll. Det er likevel ikke gjort nok for å stanse forfallet i ledningsnettet. Det fører til at én av tre liter vann forsvinner ut av dårlige ledningsnett. Det øker risikoen for at forurenset vann siger inn, og det er dårlig både for helsen og økonomien.

LES OGSÅ: Må fortsette koking av drikkevann på Ranheim

Som forbrukere forventer vi - ja, vi krever at kommune, fylkeskommune og statlige myndigheter har full oppmerksomhet på drikkevannet. Skandalen i Askøy er en kostbar, men viktig lærepenge for de som har dette ansvaret.

På forsiden nå