Adresseavisen mener:

Vi må løse naturkrisen før det er for seint

Denne uken er Trondheim midtpunkt for forskere, politikere og toppledere fra hele verden.

En million arter står i fare for å bli utryddet, og vi bruker naturressursene raskere enn de klarer å fornye seg.   Foto: NTB / Scanpix

Saken oppdateres.

En million arter står i fare for å bli utryddet, og vi bruker naturressursene raskere enn de klarer å fornye seg. Verdens naturfond (WWF) mener vi nå står i en naturkrise som er like alvorlig som klimakrisen. Presset på naturmangfoldet har kommet i skyggen av klimakrisen, men det haster å løse begge krisene.

LES OGSÅ: Er døde dyr noe å mase om?

Denne uken er Trondheim midtpunkt for forskere, politikere og toppledere fra hele verden. De skal prøve å finne svarene på hvordan vi skal redde naturmangfoldet. Generalsekretær Bård Vegar Solhjell i WWF skriver i en kronikk i dagens avis at Trondheimskonferansen er det viktigste møtet på kloden denne uken. Møtet skal være starten på en global avtale for å redde naturen.

Vi er kanskje ikke så bekymret for at det forsvinner noen insektarter eller planter når vi bygger ned dyrket mark eller belaster naturen på en måte som presser ut dyr og planter. Vi er alle avhengig av det naturen produserer, og det omfatter ikke bare det som høstes i Norge, men også i resten av verden. Det må likevel ikke forhindre at vi tar bedre vare på naturen vår.

LES OGSÅ: Tegner illevarslende bilde av naturmangfoldet i verden

FNs naturpanel mener politikere og næringslivsledere ikke helt har forstått alvoret i at naturen gradvis forsvinner. Dette er et globalt ansvar som krever internasjonale avtaler, som Parisavtalen er det for klima. Det betyr at vi alle må spørre oss om våre handlinger har en «naturrisiko», at vi vurderer konsekvensene av å bygge ned jord, sprøyte åkre, eller fjerne livsgrunnlaget til dyr og planter før vi gjør inngrep i naturen.

I dag utnytter vi og forbruker ressursene i naturen raskere enn de rekker å fornye seg. Det vil si at det blir mindre av den naturen vi er så avhengig av. Mange i Norge vil kanskje mene at vi har nok natur å ta av. Vi klarer ikke å forbruke alt. Men vi ser at også i Norge forsvinner det arter, og vi er uansett nødt til å se på dette som en global utfordring, på lik linje med klimakrisen.

LES OGSÅ: - Vindmøllene langs kysten rammer artsmangfoldet

Det hviler et stort ansvar på deltakerne på Trondheimskonferansen. Naturen vi lever i - og av - står på spill. Veien mot en avtale som skal sørge for at vi lever i takt med naturen og ikke forbruker den, er helt avgjørende å få på plass. Naturkrisen må opp på den nasjonale dagsorden, men også vi har et ansvar for at vi får mer, og ikke mindre natur.

På forsiden nå