Adresseavisen mener:

Fjern boplikten eller skjerp regelverket

Dagens praksis gjør det for lett å kvitte seg med boplikten.

Adresseavisen mener det er for lett å løse boplikten og overføre til fritidseiendom. Bildet viser Bergmannsgata på Røros, som er én av få kommuner i Trøndelag med boplikt på bolighus.   Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

Saken oppdateres.

I dag kan folk kjøpe et hus med boplikt i ettertraktede ferieperler, og etter fem år kvitte seg med boplikten ved å overføre eiendommen til nærstående, som ektefelle eller barn. Deretter kan familien fritt bruke huset som fritidsbolig. I Finansavisen fredag lister BI-lektor Dag Jørgen Hveem opp en rekke andre grep kjøperne kan ta for å fjerne boplikten etter fem år.

Siden ett av årene kan brukes til oppussing, er det i realiteten bare fire år kjøperne må bo der. I de fire årene kan de trikse det til ved å ha voksne barn folkeregistrert på adressen mens avkommet studerer eller avtjener militærtjeneste andre steder i landet.

Ifølge Advokatforeningen har kommunene mulighet til å kreve at boplikten også gjelder om boligen overføres til nærstående. Hovedregelen er imidlertid at den bortfaller så lenge femårskravet er oppfylt.

Hveem mener dagens system er «til glede for velstående» fordi de får det han kaller en «bopliktrabatt». Bruksbegrensningen fører til lavere salgspris, men etter noen år blir eiendommen likevel brukt som feriehus. Og det uten at regelverket brytes.

Hensikten med boplikt på bolighus er å hindre fraflytting og sikre levende lokalsamfunn hele året. Lokalpolitikerne ønsker ikke at ettertraktede områder blir tomme «spøkelsesbyer» om vinteren. Ved årsskiftet hadde 47 norske kommuner slik boplikt. I Trøndelag gjelder det i dag Røros og Meldal.

Når kommunepolitikerne mener boplikt er nødvendig, må de også bruke lovverket slik at det ikke blir for lett å kvitte seg med den. Vi mener det fortsatt skal være mulig å arve barndomshjemmet uten å måtte bo der selv. Men det bør ikke være like lett som i dag å løse boplikten ved å overføre eiendommen til nærstående.

Hvis kommunene mener det er uproblematisk at huset går fra bolig til hytte på fem år, bør de heller fjerne hele boplikten. Hvis ikke tjener systemet ressurssterke byfolk, mens lokalbefolkninga må selge ettertraktede eiendommer med «bopliktrabatt».

På forsiden nå