Adresseavisen mener

Elsyklene må kunne dra til fjells

Loven som forbyr elsykler i fjellet, bør revideres. I dag regnes slike sykler som motoriserte kjøretøy, og de er dermed forbudt å bruke i verneområder som Rondane, Jotunheimen og Dovrefjell.

I dag er det bare tillatt med vanlig terrengsykler i nasjonalparker og verneområder. En forsiktig oppmykning av lovverket, slik at det blir mer mulig å bruke elsykkel i fjellet, er fornuftig, skriver Adresseavisen på lederplass.   Foto: Scanpix

Saken oppdateres.

I disse dager drar mange til fjells, stadig flere ønsker å benytte elektriske terrengsykler på sine turer. Men norsk lov forbyr bruken av slike sykler i nasjonalparkene. Forbudet er blant annet innført av hensyn til villreinen. Mens det er fullt ut lovlig å bruke vanlige terrengsykler langs stiene, er altså sykler med elektriske motorer rammet av forbudet. Lederen i nasjonalparkstyret, Bengt Fasteraune, sier til NRK at forbudet mot elsykler er helt uforståelig og at villreinen ikke ser forskjell på el- og vanlig sykkel. Han har et godt poeng.

Våre fjell har en viktig verdi, ikke minst gjennom at vi bruker dem til å gå på tur. I en rekke fjellområder er forholdene lagt til rette for friluftsliv. En slik forsiktig tilrettelegging gjør at flere kan bruke og oppleve naturen. Ved å opparbeide nettverk av stier i fjellet sørger vi for at fjellturismen kan styres til steder der konfliktene mellom mennesker, dyr og urørt natur blir minst mulig. Å slippe moderne elsykler til i slike områder bør derfor være uproblematisk. I Bymarka i Trondheim er det åpnet for bruk av elsykkel langs opparbeidede stier. Det er en ordning som fungerer godt.

Nå sier statssekretær Sveinung Rotevatn (V) i Justisdepartementet at regjeringen vil vurdere å gjøre det mulig å bruke elsykler i nasjonalparkene, men at de ikke ønsker å åpne for fullt frislipp av elsykler i sårbare områder. Det er en fornuftig tilnærming til nye tider med nye fremkomstmidler.

Det er viktig å finne en balanse mellom å åpne for slike sykler og bevaring av naturen og vern av sårbare områder og dyrearter. Langs opparbeide ruter i fjellet, der det allerede er tilrettelagt for turisme, bør det kunne åpnes for sykler som drives med elektrisitet. Også ved arrangerte turer i bestemte områder bør det åpnes for klimavennlig transport på elsykkel.

Vi imøteser en forsiktig og fornuftig oppmykning av lovverket på dette området.

På forsiden nå