Adresseavisen mener

Vi må få svaret på hva som finnes under Klostergata

Arkeologene kan ha funnet graven til Harald Hardråde under Klostergata i Trondheim. Utgravingene må fortsette slik at vi kan avklare om det virkelig er kongegraven de har funnet.

I utkanten av området som nå er gravd opp i Klostergata har arkeologene funnet det som kan være gravkammeret til Harald Hardråde. Nå må utgravingene fortsette slik at vi får svaret på om det stemmer, skriver Adresseavisen på lederplass.   Foto: Marthe Amanda Vannebo

Saken oppdateres.

På grunn av byggingen av Trondheim spektrum skal det gjennomføres omfattende arbeid i Klostergata. I forbindelse med dette foretas det arkeologiske utgravinger i området der den gamle klosterkirka lå. Dypt nede i bakken har arkeologene gjort svært spennende funn. I hjørnet av området som nå er gravd ut har de funnet en steinkonstruksjon som kan være gravkammer til den norske kongen Harald Hardråde. Han var halvbror til Olav den hellige og falt ved slaget i Stamford Bridge i 1066. Etter sin død ble hans levninger ført tilbake til Trondheim, hvor han ble begravd.

Utgravingene som nå foregår er tidsbegrenset, og i utgangspunktet er det ikke satt av tid og penger til å grave frem det som kan vise seg å være et gravkammer. Direktøren i Nidaros Restaureringsarbeider, Steinar Bjerkestrand, har bedt Riksantikvaren om å utvide utgravingene. Det er en anmodning vi støtter. Ved å forlenge prosjektet og utvide området, kan vi få svar på flere av de store spørsmålene vi fortsatt har om vår kongerekke, Trondheims historie og Nidarosdomens betydning som pilegrimsmål.

Nå har vi muligheten til å sjekke om det er Harald Hardråde som ligger der, samtidig som et slikt funn gjennom DNA-match kan fortelle oss om relikvien - et leggbein - i Oslo domkirke, virkelig stammer fra Olav den hellige. Et funn i bakken under Klostergata vil også kunne føre til at kryptene i Nidarosdomen kan åpnes for å undersøke om helgenkongen Olav den hellige ligger begravet der.

Det kan gå mange år før vi igjen får anledning til å undersøke hva som skjuler seg i den gamle klosterkirken dersom arbeidet avsluttes nå.

En mer omfattende utgraving i Klostergata kan skape vanskeligheter med å ferdigstille veien til og fra Trondheim spektrum. Men med god planlegging bør det være mulig å få både i pose og historiesekk. Dersom viktige puslespillbiter fra norgeshistorien ligger nedgravd under Klostergata, er det i Trondheims og nasjonens interesse å finne det ut.

På forsiden nå