Adresseavisen mener

Mindre matsvinn er et viktig bidrag

Vi må kaste mindre av maten vi kjøper, spise mindre kjøtt, verne mer myr og skog og beskytte sårbare økosystemer og dyrearter.

Vi kaster for mye mat. Reduksjon av matsvinn vil være et viktig bidrag for å redusere klimautslippene, skriver Adresseavisen på lederplass.   Foto: Scanpix

Saken oppdateres.

Spesialrapporten fra FNs klimapanel om klima og landareal, som ble lagt frem torsdag, viser at verdenssamfunnet må gjennomføre betydelige endringer i landbruket, og hos forbrukerne, for å kutte klimautslipp og forhindre global oppvarming. Flere av tiltakene som rapporten mener må gjennomføres, kan vi som forbrukere selv bidra til.

Matsvinn, altså maten vi produserer, men ikke spiser opp, er en betydelig del av problemet. Beregninger viser at gjennomsnittsnordmannen kaster 42,6 kilo spiselig mat i året. Østfoldforskning har utarbeidet en rapport på vegne av Matvett som viser at det totale matsvinnet i Norge var minst 385 000 tonn i 2017. Det er om lag 73 kilo mat per innbygger i året. Norske husholdninger står for halvparten av dette matsvinnet. Å redusere matsvinnet er derfor et viktig bidrag til problemene som FNs klimapanel viser til i sin rapport.

Økt bevissthet om kosthold, innkjøp og forbruk hos hver enkelt av oss er viktig for å få ned matsvinnet. Norge har begrensede områder vi kan bruke til å produsere mat på. Derfor er det avgjørende at vi spiser mest mulig av de matvarene vi dyrker frem. Vi kjøper inn for mye, lager for store porsjoner og bruker ikke opp restene. Økt kunnskap om kosthold og matvaner, og bedre merking av produkter som kan spises selv om datoen for «best før» er oversteget, vil være med på å redusere matsvinnet.

FN-rapporten viser behov for å tenke nytt om vårt eget forbruk. Samtidig minner den oss på viktigheten av betydelige endringer i produksjonen av mat, både i Norge og verden for øvrig. Myr- og skogsområder binder store mengder klimagasser. Når slike områder omdannes til dyrket mark for å produsere mer kjøtt, øker klimautslippene.

Vi er alle en del av problemet, og dermed også en del av løsningen. Hele verdikjeden må derfor bidra. Som forbruker vil noen færre kjøttmiddager og litt mindre matsvinn, være et viktig bidrag.

På forsiden nå