Nei til statlig skolevalgtvang

Tidligere denne måneden presenterte regjeringen to forslag om fritt skolevalg. Der går de inn for å frata fylkene muligheten til å velge hvilken inntaksordning de vil ha ved videregående skoler.

Fylkene må selv få bestemme hvilken opptaksmodell de vil ha på videregående skoler, skriver Adresseavisen på lederplass. Her er en av skolene, Thora Storm i Trondheim.   Foto: Richard Sagen

Saken oppdateres.

At staten skal styre fylkeskommunale skoler på den måten, er et angrep på det lokale selvstyret.

I Trøndelag har næskoleprinsippet fungert siden 2005, og det politiske flertallet er fortsatt for ordningen. Nærskoleopptak betyr at en elev får ekstra opptakspoeng dersom eleven velger den videregående skolen som ligger nærmest der han eller hun bor. De unge kan bare søke en annen skole dersom utdanningsprogrammet ikke finnes på nærskolen. Regjeringen ønsker derimot at det skal innføres en form for fritt skolevalg i hele landet. Fritt skolevalg innebærer at opptaket baseres på karakterer.

LES OGSÅ LEDEREN: Vel verdt å prøve leksefri skole

Overraskende er det ikke at en borgerlig regjering går inn for sistnevnte ordning med større valgfrihet - dog for de faglig sterkeste elevene. Det er mer overraskende at regjeringen vil tvinge fylkene til en modell som sentrale myndigheter synes er best. En slik tvang styrker ikke lokaldemokratiet. Fylkene bør få beholde retten til å styre egen skolepolitikk. Det er forskjeller i fylkene både når det gjelder geografi og demografi. Fylkespolitikerne må selv få avgjøre hvilken opptaksmodell som de mener er best for elevene i sin region.

Det er fordeler og ulemper ved begge modellene. Utdanningsforbundet mener fritt skolevalg favoriserer de flinkeste elevene fordi opptaket er karakterbasert. Nærskoleprinsippet er derimot ordningen som best kan sikre gode skoler der elevene bor, mener det politiske flertallet i Trøndelag.

I Adresseavisen i går argumenterer Høyres Siri Holm Lønseth for større indivduell valgfrihet, at elever selv må få muligheten til å skifte miljø etter ungdomskolen. Nærskoleprinsippet begrenser muligheten, mener hun.

I tillegg til Høyre, er Venstre og Frp i Trøndelag for fritt skolevalg. De andre partiene er imot. Uavhengig av hvilken modell som får størst oppslutning, bør det likevel være opp til lokaldemokratiet å bestemme.

På forsiden nå