Adresseavisen mener

Politikerne må være åpne om hvem de møter

Politikerne i Trondheim skal snart få et nytt lobbyregister. Hvordan registret i praksis skal innføres, er nå blitt usikkert. Fylkesmannen mener reglementet er ugyldig.

Rita Ottervik (Ap) vil ha et lobbyregister. Ingrid Skjøtskift (H) er imot.  Foto: Glen Musk

Saken oppdateres.

Full åpenhet i politikken er viktig. Hvis politikerne har økonomiske interesser eller bindinger i bestemte retninger, må offentligheten få vite om det. Da bystyret for et år siden vedtok å innføre et lobbyregister, var det et prisverdig forsøk i den retning.

Reglementet som Fylkesmannen mener er ugyldig, går ut på at når politikere møter representanter for bedrifter, organisasjoner eller interessegrupper, så skal de skrive det opp, slik at informasjonen blir tilgjengelig for andre politikere og offentligheten. Møter med privatpersoner skal ikke registreres.

LES OGSÅ: Fylkesmannen mener begrunnelsen ikke er god nok

Slike møter, enten det er med organisasjoner eller private, er på ingen måte tvilsomme i seg selv. Alle skal ha muligheten til å snakke med politikere. Det er en styrke ved det norske demokratiet at det er kort avstand mellom velgerne og de som blir valgt. Derfor kan det heller ikke være problematisk at det er åpenhet rundt møtene.

Samtidig kan ikke et lobbyregister fungere slik at det blir vanskeligere å møte politikerne. Registret må dessuten ses i sammenheng med dagens lovverk. Vi har allerede lover og regler for etikk, habilitet og korrupsjon. Det er heller ikke slik at et lobbyregister vil fjerne alle problemer på dette området. Mye påvirkning vil foregå gjennom uformelle kanaler og private samtaler. Likevel er det verdt å forsøke.

Fylkesmannen begrunner sitt nei til reglementet med at det vil være i strid med hensynet til personvernet. Skal et register godtas, trengs en bedre begrunnelse, mener Fylkesmannen. Det må fastslås at registret vil være så viktig for allmennheten at personvernhensyn kan vike.

LES OGSÅ KRONIKKEN: Lobbyregister skal ikke hindre lobbyisme

Fylkesmannen har vurdert dette på én måte. Andre jurister kan komme til andre konklusjoner. Derfor trengs det en avklaring på nasjonalt plan, slik at vi får klar beskjed om hvordan et lobbyregister kan innføres. Trondheim er en pionerby på dette området, og flere andre kommuner er interessert i liknende tiltak for å skape større åpenhet.

På forsiden nå