Adresseavisen utfordrer byens folkevalgte

De må tørre å ta upopulære klimavalg

Dersom trondheimspolitikerne skal nå sine klimamål, må de følge opp med konkrete tiltak som kutter utslipp. Det kan bli upopulært, men en tøffere klimapolitikk møter heldigvis forståelse hos stadig flere.

Det nye politiske flertallet i Trondheim har ambisiøse klimamål, og det er bra. De må også tørre å stå bak upopulære tiltak for å nå målene, skriver Adresseavisen på lederplass.   Foto: Sara Høines

Saken oppdateres.

Hver dag denne uka legger Adresseavisen på lederplass fram utfordringer som vi mener politikerne må gjøre noe med de neste fire årene. I dag oppfordrer vi byens politikere til å tørre å stå i stormen når klageropene kommer fra dem som ikke vil ha klimakutt.

I samarbeidsplattformen mellom Ap, SV, MDG og Sp heter det at Trondheim skal være en foregangskommune og bli en bærekraftig storby. De skriver at de vil ta tøffe valg og gjennomføre ambisiøse tiltak for hvordan Trondheim kan møte klimakrisen. Politikerne har som mål å kutte 30 prosent klimautslipp innen 2023. De er villig til å bruke alle virkemidlene en kommune rår over for å oppnå dette. Det er veldig bra.

Vi har lenge etterlyst «hårete mål» fra byens politikere. Det er nødvendig for å stoppe klimakrisen. Det mangler ikke på planer, nå må det komme konkrete tiltak på bordet. Strengere parkeringspolitikk, restriksjoner på bilkjøring og tilrettelegging for at enda flere skal velge buss og sykkel, er brikker i det store puslespillet som må legges for å nå målene.

Selv om enkelte kommer til å protestere, trenger vi politikere som står på for en renere by og et bedre klima. Vi vet at flertallet i Trondheim ser positivt på gjennomføringen av tiltak som kutter utslipp. Byens politikere kan ikke lytte til dem som mener klimakrisen må løses av noen andre, et annet sted og til en annen tid.

Et mål om 30 prosent kutt innen fire år er vanskelig å få til uten bruk av sterkere virkemidler, kombinert med belønningsordninger for dem som velger grønt. Klimatiltak må prege all kommunal virksomhet, hvordan vi bygger, sorterer avfallet, planlegger byutvikling og transport. Den aller største klimasynderen i Trondheim er fjernvarmeanlegget på Heimdal. Det eies av Statkraft. Kommunen skal nå jobbe sammen med eierne for å få på plass CO₂-fangst fra anlegget. Uten en slik løsning er det ikke mulig å nå målene om utslippskutt.

På forsiden nå