Adresseavisen mener

Statlig styring kan ikke løse alt

Det er store forskjeller mellom norske kommuner i nivå og kvalitet på eldreomsorgen. Det har fått eldreminister Sylvi Listhaug (Frp) til på nytt å trekke frem forslaget om statlig finansiering av tjenesten.

Selv om det er forskjeller i den kommunale eldreomsorgen rundt om i landet så er det en dårlig idé å innføre statlig finansiering av den. Det skriver Adresseavisen på lederplass.   Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Scanpix

Saken oppdateres.

Vi har liten tro på at staten skal gripe inn og fikse alle utfordringene som norske kommuner har. Statlig finansiering er også en statlig kontroll av kommunene.

Senter for omsorgsforskning har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet undersøkt eldreomsorgen i Kommune-Norge. Rapporten viser at det er store forskjeller, avhengig av hvor du bor i landet. En rekke kommuner har ikke en eldreomsorg som oppfyller lovens krav. Det er selvsagt uholdbart og må rettes på. Men medisinen eldreminister Listhaug foreskriver, statlig finansiering, er et feilspor.

Regjeringen, og særlig Frp, har en tendens til å forsøke å løse alle problemer i kommunene ved å innføre statlig finansiering, kontroll og garantier. Det svekker det lokale selvstyret i kommunene og mulighetene lokalpolitikerne har til å gjøre egne prioriteringer og tilpasninger. Det pågår i dag en forsøksordning der en håndfull kommuner, blant annet Stjørdal og Selbu, har statlig finansiert eldreomsorg.

Evalueringen av ordningen viser at det oppnås gode resultater når det brukes mer penger. Det er ikke spesielt overraskende. Da er det naturlig å tenke at eldreomsorgen blir bedre dersom kommuneøkonomien styrkes og at lokalpolitikere selv kan gjøre prioriteringer. På den måten opprettholdes det lokale demokratiet og velgerne kan påvirke hvordan tjenestene prioriteres gjennom kommunevalg. Problemene løses best av dem som er tettest på, ikke gjennom statlige pålegg som er like for alle kommunene.

Kommunepolitikerne må forholde seg til loven og sikre en eldreomsorg innenfor lovens rammer. Men det er store ulikheter mellom en rekke tjenester rundt om i Norge. Dersom staten skal inn med tiltak som jevner ut alle ulikheter, kan vi like gjerne legge ned lokaldemokratiet først som sist.

På forsiden nå