Adresseavisen mener

Nav-alarmen burde gått for lenge siden

Nav fulgte sin gamle praksis, selv om de ble advart mot at den var feil. Det er uakseptabelt.

Arbeids og sosialminister Anniken Hauglie, NAV-direktør Sigrun Vågeng th. og riksadvokat Tor-Aksel Busch holdt mandag pressekonferanse om retten til å ta med seg trygd til andre EØS-land har vært praktisert feil. Den alarmen burde gått langt tidligere, skriver Adresseavisen på lederplass.   Foto: Terje Pedersen

Saken oppdateres.

Allerede for to år siden ble Nav og Arbeids- og sosialdepartementet advart om at deres tolkning av EØS-regelverket for utbetaling av ulike ytelser til de som oppholder seg i utlandet, var feil. Men de endret ikke praksis.

LES OGSÅ: Kaller trygdesaken en skandale

EØS sin trygdeforskrift trådte i kraft i 2012. Den slår fast at trygdemottakere kan ha rett til å beholde sine ytelser selv om de oppholder seg i et EU-land. Men i det norske Nav-systemet førte ikke endringen til at praksisen ble justert i tråd med de nye EØS-reglene.

Trygderetten begynte allerede i 2017 å avsi kjennelser hvor de konkluderte med at EØS-reglene gir rett til sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til de som midlertidig oppholder seg i EU og EØS-land. I flere dommer fra Trygderetten ble det klart at Nav gjorde feil. VG viser blant annet til en yrkessjåfør fra Øst-Europa som i 2011 ble skadd i en trafikkulykke og fikk arbeidsavklaringspenger. Da han reiste hjem kom kravet om at han måtte tilbakebetale over 600 000 kroner, pluss renter. Sjåføren vant frem i Trygderetten, men Nav fortsatte likevel etter gammel praksis.

Mandag ble det kjent at minst 48 personer er uskyldig dømt for slike brudd, av dem er minst 36 personer uriktig dømt til fengsel for trygdesvindel og over 2000 personer kan på feilaktig grunnlag ha blitt nektet ytelser eller fått krav om å tilbakebetale pengene. Skandalen kan være enda mer omfattende. Det er i utgangspunktet meget alvorlig at Nav har fulgt en praksis som bryter med EØS-regelverket. Like alvorlig er det at det tok så lang tid før det ble slått alarm og ryddet opp. Det er all mulig grunn til å tro at mange feilaktige avgjørelser i Nav-systemet kunne vært unngått.

LES OGSÅ: Nav-sakene blir tidligst gjenopptatt neste år

Vi er enige med riksadvokat Tor-Aksel Busch som sier han burde vært koblet inn tidligere. Først i midten av oktober fikk han beskjed. Riksadvokaten sier politiet og påtalemyndigheten må bli bedre på å ettergå lovforståelsen når myndighetene anmelder enkeltpersoner og sender saker til politiet for å prøve dem for retten. Det har han rett i. Men hovedansvaret i denne saken ligger hos Nav og Arbeids- og sosialdepartementet. Vi forventer at det gjøres et omfattende arbeid for å rydde opp i skandalen som svekker tilliten til hele vårt trygdesystem.

På forsiden nå