Brua på Sluppen må bygges nå

Den nye brua på Sluppen, Nydalsbrua, kan ikke utsettes. Politikerne må stemme ned rådmannens forslag og sørge for at brua blir bygget nå.

Den gamle bura på Sluppen er falleferdig. Politikerne i Trondheim må ikke sette oss i en situasjon der byggestarten for en ny bru kan bli utsatt.   Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

Formannskapet får saken på sitt bord neste uke. Rådmannen ber politikerne om ikke å akseptere forslaget til finansieringsplan for prosjektet. Argumentet for å si nei til finansieringsplanen er at den legger opp til Trondheim kommune gjennom Miljøpakken selv må betale eventuelle kostnadssprekker i prosjektet. Rådmannen vil forhandle om en ny avtale der riskoen for overskridelser er jevnere fordelt mellom staten, kommunen og fylkeskommunen.

Det er ikke vanskelig å forstå innvendingene fra rådmannen. I prinsippet burde risikoen for kostnadssprekk fordeles mellom staten, kommunen og fylkeskommunen på en mer rettferdig måte. Men det er liten grunn til å tro at slike forhandlinger vil føre frem. I stedet risikerer vi at den nye brua på Sluppen, som burde vært på plass for lenge siden, blir utsatt. Det må ikke skje.

Stortinget har gitt sin tilslutning til byggeprosjektet, og Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune har vedtatt å forskuttere penger slik at det blir byggestart neste år. Den gamle brua på Sluppen er falleferdig, og uten ei ny bru risikerer vi at hele trafikksystemet i Trondheim bryter sammen om kort tid. Et forsøk på å reforhandle finansieringsavtalen vil føre til at saken på nytt må opp i Stortinget. For det første er det uklart om Stortinget vil si seg enig i en ny avtale. For det andre vil det føre til at byggestarten utsettes.

Eventuelle overskridelser på millardprosjektet vil føre til at Miljøpakken blir nødt til å redusere andre investeringer. I stedet for å forsøke en politisk omkamp nå, må politikerne heller forhindre at prosjektet blir dyrere enn planlagt. Kostnadskontroll og tett oppfølging vil gjøre det mulig å bygge Nydalsbru uten at politikerne må sende regningen til bilistene gjennom økte bompengesatser eller bli nødt til å droppe andre investeringer i Miljøpakken.

På forsiden nå