Brøset må bli byens nye utstillingsvindu

Et nytt boligområde kan snart vokse frem på Brøset i Trondheim. Nå har Trondheim sjansen til å vise Norge og verden hvordan fremtidens boligområder kan bli.

Saken oppdateres.

Tanken om en miljøvennlig bydel på Brøset er ikke ny. Allerede i 2007 oppsto de første planene for om å utvikle Brøset til en fremtidsrettet og klimanøytral bydel. I 2013 ble områdeplanen vedtatt. På veien har uenighet om salg av området ført til forsinkelser og uklarheter. Nå er det ryddet av veien, og området er lagt ut for salg. Det betyr at det nå kan settes fart på planene igjen.

I en kronikk i Adresseavisen fredag skriver dekan Fredrik Shetelig, professor Helge Brattebø og koordinator for NTNU-bærekraft Stig Larssæther om Brøset-planene. De tar til orde for at Trondheim nå må gripe muligheten til å realisere Brøset som en energipositiv og bærekraftig bydel som kan stå som et eksempel på hvordan bærekraftig byutvikling i Norge kan være. De mener en utbygging av området må gå enda lenger enn planene som lå på bordet i 2013.

Vi støtter den ambisjonen og vil oppfordre byens politikere og administrasjon til å tenke stort, nytt og grønt i det videre arbeidet.

Det kan hende at tanken om en grønn bydel på Brøset kom for tidlig da den ble lansert i 2013. Siden den gang har vår bevissthet rundt bærekraftsmål og reduserte klimautslipp endret seg dramatisk. Det bør være større interesse og entusiasme for et slikt prosjekt nå, enn i 2013.

Det er Trondheim kommune som skal regulere området, og gjennom det arbeidet har politikerne gode muligheter til å legge føringer for hva nye Brøset skal bli. Det er ikke hver dag en by har slike unike muligheter til å sette seg i førersetet for hvordan fremtidens boligområder skal utformes.

Plussenergibygg, som produserer mer energi enn de forbruker, valg av byggematerialer som ikke skaper klimagassutslipp og krav om utslippsfri anleggsvirksomhet bør bli en del av løsningen. Området kan utformes slik at innbyggerne ikke er avhengig av bil i hverdagen og kan dyrke egne grønnsaker mellom husene. Brøset kan på den måten bli noe Norge aldri har sett maken til.

Det mangler ikke på muligheter.

På forsiden nå