Adresseavisen mener:

Skammelig når syke eldre blir kasteballer

Pasientene betaler prisen for at samspillet mellom kommune og sykehus ennå ikke fungerer.

OMSORG: Pasienter opplever altfor ofte at helse-Norge svikter når de flyttes mellom kommunehelsetjenesten og sykehuset. Illustrasjonsbilde.   Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

Saken oppdateres.

Kortere liggetid på sykehus, bedre helsetilbud i kommunene og tettere samarbeid på tvers. Intensjonene i samhandlingsreformen er gode. Men åtte år etter at den ble innført, er fortsatt altfor mange pasienter kasteballer i systemet. Det er uverdig, og det haster å rydde opp.

VG har gått gjennom over 5000 avviksmeldinger om samarbeidet mellom sykehus og kommune i 2018. Funnene er rystende. Pasienter sendes hjem fra sykehus i drosje, kun iført nattskjorte. Livsviktige helseopplysninger mangler. Hjelpeløse pasienter forlates på rommet sitt i klær fulle av oppkast.

Også tidligere har pressen avslørt alvorlige svakheter ved gjennomføringen av reformen. I januar 2016 slo også Riksrevisjonen alarm: Kommunene mottar sykere pasienter enn før, men har «i liten grad økt kapasiteten eller styrket kompetansen». Over halvparten av kommunene sier de ikke får nok informasjon om pasientene når de skrives ut fra sykehusene.

Siden har bøtene kommunene må betale når de ikke klarer ta imot en utskriftsklar sykehuspasient bare økt, ifølge VG. I fjor kostet denne ordningen Trondheim kommune over 19 millioner kroner.

Samhandlingsreformen var den rødgrønne regjeringens hjertebarn, men Solberg-regjeringen fikk den i fanget da de overtok makten i 2013. I oktober i år, tre år etter Riksrevisjonens rapport, lanserte helseminister Bent Høie (H) planene om å etablere 19 helsefellesskap. Målet er å få sykehus og kommuner til å samarbeide bedre. Ordningen består av en rekke møter og utvalg, og Ap har allerede avfeid tiltaket som «møteromsreformen».

Vi skal ikke skyte ned planene før vi har sett om de fungerer. Bedre informasjonsflyt og planlegging kan sikkert løse mye, men kommunene trenger også flere sengeplasser og flere kompetente ansatte til å ta imot de sykeste pasientene. Det er ingen tvil om at samhandlingsreformen har blitt forsømt. Regjeringen må følge situasjonen tett framover. Vi kan ikke leve med at de mest sårbare pasientene ikke får den helsehjelpen og verdigheten de fortjener.

På forsiden nå