Adresseavisen mener

Norge trenger flere med fagbrev

Stadig flere trønderske bedrifter sliter med å rekruttere fagfolk. Unge mennesker med fagbrev, særlig innen bygg og anlegg, er blitt en mangelvare. Det skaper problemer for hele samfunnet.

Øysand Stål i Buvika er en av de trønderske bedriftene som har problemer med å skaffe nok fagfolk. Nå trengs det tiltak som virker slik at flere velger en utdanning som gir fagbrev, skriver Adresseavisen på lederplass.   Foto: Terje_Svaan Terje Svaan

Saken oppdateres.

Adresseavisen skrev før jul om Sparebank 1 SMNs konjunkturbarometer. Det viser at 34 prosent av bedriftene i gamle Sør-Trøndelag har utfordringer med å rekruttere nye medarbeidere. I gamle Nord-Trøndelag svarer hele 40 prosent av bedriftene det samme. Mange av disse bedriftene svarer at de må utsette, droppe eller si nei til oppdrag fordi de mangler fagfolk.

Det er særlig innenfor bygg- og anleggsbransjen utfordringene med å skaffe kvalifisert arbeidskraft er stor. Ifølge Nav mangler det rundt 600 kvalifiserte arbeidstakere innen denne næringen i Trøndelag. I tillegg opplever også en rekke andre bransjer problemer med å rekruttere folk med fagbrev. På toppen av dette har mange av de utenlandske arbeiderne som har jobbet i Norge, nå reist til andre land.

Arbeidsledigheten i Norge er lavere enn på lenge. Kampen om fagarbeidere er stor. Myndighetene har lenge forsøkt å heve statusen til yrkesfagene, slik at flere skal søke seg inn på studier som ender opp med læreplass og fagbrev.

Men samtidig vet vi at det er på yrkesfagene mange dropper ut av den videregående skolen. Statusen til yrkesfagene må ytterligere forbedres dersom flere unge skal velge en slik utdanning. I tillegg trenger vi nye tiltak mot frafall. Det har vært mye snakk om at utdanning til mester er like viktig som å utdanne folk med master. Vi etterlyser flere tiltak som virker, slik at vi får nok kvalifiserte fagfolk til å gjøre disse viktige jobbene i årene som kommer.

Arbeidet med å rekruttere folk til yrkesfaglig studieretning må fortsette. Samfunnet klarer ikke å løse oppgavene uten snekkere, rørleggere, platearbeidere og sveisere. Alle kan ikke bli ingeniører eller akademikere. Bransjer som er avhengige av fagarbeidere, må også gjøre sitt for å stille læreplasser til disposisjon og på den måten sørge for rekruttering.

På forsiden nå