Regjeringen er sent ute med tiltak for fastlegene

Fastlegeordningen er i krise. Regjeringen styrker ordningen fra 2020, men vi er redde for at tiltakene kommer i seneste laget.

Helseminister Bent Høie varsler nye tiltak for å løse fastlegekrisen. Men regjeringen er sent ute for å løse en krise som har pågått lenge, skriver Adresseavisen på lederplass.   Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

Alle skal ha en fastlege å gå til når de har behov for legehjelp, men mange leger slutter som fastleger. Det har ført til at det nå er for få fastleger, rekrutteringen er dårlig og undersøkelser viser at de som fortsatt er fastleger, jobber mye overtid fordi arbeidsoppgavene er for store til å løses innenfor normal arbeidstid. NRK meldte denne romjula at mange leger heller tar seg jobb i private legefirma der de opplever en bedre arbeidshverdag.

Fastlegeordningen trenger nye tiltak, og regjeringen har på statsbudsjettet for 2020 bevilget 350 ekstra millioner for å styrke ordningen. Det er vanskelig å si om det er nok penger, men samtidig varsler regjeringen omfattende endringer i allmennlegetjenesten til våren, slik at rekrutteringen og arbeidsforholdene skal bli bedre.

Men krisen har vært varslet lenge. Fastlegene i Trondheim slo alarm for lenge siden. Regjeringen burde ha stått klare med tiltakene før krisen ble så omfattende som den er nå. Vi er redd mange vil oppleve et dårligere tilbud frem til nye tiltak begynner å virke. Samtidig som fastlegekrisen øker, ser vi at private legefirma som Dr. Dropin etablerer seg i flere byer og rekrutterer leger som har vært fastleger. Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol er bekymret over denne utviklingen og mener regjeringen ikke gjør noe med fastlegeordningen fordi de ønsker en slik privatisering.

Det er det ikke grunnlag for å hevde. Private legefirma er fortsatt et supplement som beriker helsevesenet. Det offentlige kan lære av de private som klarer å skape bedre arbeidsvilkår. Regjeringen må skape ordninger som gjør at det fortsatt oppleves som attraktivt å jobbe som fastlege.

Når legene opplever at de drukner i papirarbeid og køen av pasienter blir for lang, er det lett å søke lykken hos private selskaper med bedre vilkår. Ett av tiltakene helseministeren varsler er digitalisering av fastlegetjenestene som kan lette arbeidsbyrden og gjøre legene mer tilgjengelige. Vi forventer at regjeringen bruker de riktige virkemidlene til å løse denne krisen.

På forsiden nå