Adresseavisen mener

Equinors klimaplaner betyr ikke olje til evig tid

Equinor har ambisiøse planer for å kutte sine klimagassutslipp frem mot 2050. Det er på tide. Men en «grønnere» oljebransje kan likevel ikke bety at norsk oljeproduksjon skal forsette inn i evigheten.

Equinor, NHO og LO lanserer ambisiøse mål for å gjøre norsk oljebransje grønnere. Det er bra, men elektrifisering av sokkelen er ikke den viktgiste jobben. Vi må finne nye løsninger som gjør at vi kan la store deler av oljen bli liggende der den er, skriver Adresseavisen på lederplass.   Foto: Carina Johansen

Saken oppdateres.

Equinor, Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund, LO, Fellesforbundet og Industri Energi har lansert nye klimamål for 2030 og 2050. Det er utslipp skapt gjennom utvinning av oljen som det nå legges planer for å redusere. Equinor og deres partnere forplikter seg til å bruke rundt 50 milliarder kroner på tiltak som skal kutte klimagassutslippene deres med 40 prosent innen 2030. Innen 2050 tar Equinor sikte på å bli utslippsfrie. I hovedsak skal utslipp reduseres gjennom å elektrifisere norsk sokkel.

De planlagte kuttene vil i 2030 utgjøre ca. fem millioner tonn CO2, som tilsvarer om lag 10 prosent av de norske klimagassutslippene. Det er selvsagt et betydelig kutt i utslipp av klimaødeleggende gasser og vil ha stor betydning. Ikke minst sender det viktige signaler til andre selskaper rundt om i verden om at oljeindustrien selv må ta et langt større ansvar for å redusere utslipp enn de har gjort til nå.

Men utslipp fra oljeutvinning er likevel en liten del av klimatrusselen verden står overfor. Det er når oljen brukes at de store utslippene skjer. Norsk oljeindustri må selvsagt gjøre det de kan for å redusere sine utslipp fra produksjonen så lenge en slik produksjon foregår. Men det kan ikke bli en sovepute for å opprettholde oljevirksomheten til evig tid.

At norsk oljeproduksjon er grønnere enn i de fleste andre land, er vel og bra. Vi mener det ikke er naturlig å nå sette en dato for når vår oljevirksomhet skal opphøre. Men norsk økonomi må omstilles, både på grunn av klimaansvaret og fordi vi ikke kan leve av olje veldig mye lenger. Verdenssamfunnet kommer til å etterspørre mindre olje, investeringene til oljeutvinning vil gå ned og lønnsomheten i bransjen vil svekkes.

Derfor må omstillingen fortsette i mer bærekraftig retning. Equinor, NHO og LO er på riktig spor. Den viktigste jobben er likevel ikke å elektrifisere sokkelen, men å finne nye løsninger som kan føre til at vi lar en betydelig del av oljen bli liggende der den er.

På forsiden nå