Adresseavisen mener:

Når steinene er snudd, må Nav bygge ny tillit

Etter at Stortinget er ferdige med å granske Nav-skandalen, må de ta et grundig blikk på hvordan Nav opererer.

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) må i likhet med sine forgjengere møte i Stortingets Nav-høring. Her er hun i stortingssalen under debatten om mistillitsforslaget mot henne i Stortinget før jul.   Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Saken oppdateres.

I dag starter Stortingets to dager lange åpne høring om Nav-skandalen. Nærmere 80 personer kan være uriktig dømt for trygdesvindel, og det er både riktig og nødvendig at kontroll- og konstitusjonskomiteen ser regjeringen i kortene. Ansvar må plasseres. Men når det er gjort, gjenstår fortsatt store oppgaver for landets folkevalgte.

Det er hevet over enhver tvil at Nav ikke har kjent EØS-reglene godt nok. I høst ble det kjent at Nav siden 2012 har feiltolket en viktig EU-forordning. Den gir norske trygdemottakere rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land. I årevis er folk likevel blitt dømt for å gjøre nettopp det. Feiltolkningen har hatt alvorlige konsekvenser. På uriktig grunnlag har mennesker sonet i fengsel og betalt tilbake store summer. I tillegg kommer de mange som pliktskyldig har holdt seg til et regelverk som viser seg å være feil.

Tilliten til systemet er tynnslitt. Jobben med å gjenreise tilliten krever mer enn plassering av politisk ansvar. Når granskningen er over, må Stortinget også ta et grundigere blikk på hvordan etaten jobber. Hvordan møter Nav mennesker som søker hjelp og støtte? Vi deler regjeringens mantra om at å stille krav er å bry seg, men kravene må ikke stilles på en slik måte at syke mennesker opplever urettmessig mistenkeliggjøring og at regelverket jobber mot dem, ikke med dem.

I kjølvannet av Nav-skandalen har en rekke rystende enkelthistorier blitt avdekket. Én av dem er VGs historie om den sykmeldte kvinnen som søkte Nav om å få besøke sin kreftsyke søster i Tyskland våren 2018. Hun fikk avslag og dro aldri. Søsteren døde uten at hun fikk tatt farvel. Ikke bare fikk hun avslag på feil grunnlag. Avslaget vitner også om et rigid system som ikke evner å ta nødvendige, menneskelige hensyn.

Kampen mot trygdesvindel er avgjørende for å sikre velferdsstatens legitimitet. Nav har ikke råd til å være naive. Men som Ap-politiker Eva Kristin Hansen erkjenner i et intervju med Adresseavisen: «Vi tok utgangspunkt i at folk utnyttet systemet – ikke at de faktisk skulle ha hjelp.» Når Nav-skandalen er ferdiggransket, må Stortinget undersøke hva denne holdningen har ført til og hva som må til for å unngå at folk som trenger hjelp, opplever å bli møtt med mistro.

På forsiden nå