Adresseavisen mener:

Offentlig ansatte skal ikke være lønnsledende

For fjerde året på rad har ansatte i staten og kommunene tatt ut mer i lønnstillegg enn ansatte i industrien. Det kom fram da det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene la frem sin rapport i forrige uke

Direktør i Norsk Industri Stein Lier Hansen reagerer sterkt på at staten var lønnsledende i fjor.  Foto: NTB / Scanpix

Saken oppdateres.

Utvalget som blant annet beregner lønnsveksten i ulike bransjer, viste at offentlig sektor ledet an i lønnsveksten i fjor. Veksten var i gjennomsnitt på 3,4 prosent, mens statsansatte fikk 3,8 prosent. Dette er en utvikling som kan sette den norske modellen for lønnsfastsettelse i fare. Statlig og kommunal sektor bør ikke være lønnsledende over tid, selv om enkelte grupper har endel å ta igjen.

I Norge har vi en modell der konkurranseutsatt industri forhandler først. Det setter en mal for oppgjørene i andre sektorer. Denne frontfagsmodellen skal sikre at bedrifter som konkurrerer internasjonalt, har et lønnsnivå som sikrer arbeidsplassene. Dersom andre sammenlignbare grupper oppnår høyere lønnsvekst over tid, vil det også presse opp lønningene i industrien. Derfor har partene i arbeidslivet vært lojale overfor denne modellen.

Det er foreløpig ikke helt klart hvilke statsansatte som har fått mest i lønnsøkning. Noe av forklaringen ligger i høy variabel lønn i Forsvaret på grunn av stor øvingsaktivitet. Men det er også blitt satt søkelys de siste årene på lønnsfesten blant ledere i staten. De fikk i fjor en gjennomsnittlig lønnsvekst på 4,8 prosent, mens vanlige arbeidstakere måtte nøye seg med 3,6 prosent. Flere partier på Stortinget har foreslått et lønnstak for lederne. Det er det ikke flertall for.

Også kommuneansatte kom godt ut av fjorårets lønnsoppgjør med en vekst på 3,5 prosent. Industriarbeiderne fikk 3,1 prosent. Ansatte i varehandelen havnet på 3,0 prosent. Lønnen utgjør en stor andel av kostnadene for en kommune, og generøse tillegg flere år på rad vil bidra til at kommunene må spare på andre områder. Det betyr ofte kutt i tjenestene. Både kommunene og staten må hvert år spare i sine budsjetter. Da er ikke løsningen å bevilge seg tillegg som overgår det andre grupper i samfunnet får.

Både NHO og LO har reagert på lønnsutviklingen innenfor offentlig sektor. Men de er selv parter i lønnsoppgjørene og bør kunne sørge for at vi får en lønnsutvikling som privat og offentlig sektor tåler. Frontfagsmodellen har vært en god modell for lønnsfastsettelsen i norsk arbeidsliv, og den bør vi holde fast ved.


På forsiden nå