Adresseavisen mener:

Gode tjenester viktigere enn to fylkeshus

Fylkeshuset i Trondheim blir solgt og de ansatte flytter ned til et nytt bygg ved Trondheim stasjonssenter om fylkestinget får det som det vil.  Foto: Martin Andersen

Saken oppdateres.

Trøndelag fylkesting har vedtatt å bygge et nytt fylkeshus for administrasjonen ved Trondheim stasjonssenter. Det forutsetter at fylkeskommunen oppnår «tilfredsstillende avtaler og økonomiske betingelser». For et eventuelt nybygg i Steinkjer foreligger det tre alternativer til lokalisering. Her avventer de behandlingen av en ny sentrumsplan.

Vi er for at fylkeskommunen skal være lokalisert i de to byene, men vi mener at planene om å bygge to nye fylkeshus må være nøkterne og ikke påføre fylkeskommunen mer gjeld enn de vel ti milliardene de allerede har. Gode tjenester innenfor videregående skole, kollektivtrafikk og vei er viktigere enn storslåtte fylkeshus.

Vi mener vedtaket i fylkestinget balanserer disse hensynene. Det forutsetter imidlertid at fylkesrådmannen holder stramt i tøylene, og at de «økonomiske betingelsene» betyr at eventuelle nybygg skal finansieres gjennom salg av dagens fylkeshus. Eiendomsverdien på bygget i Erling Skakkes gate er vurdert til om lag 320 millioner kroner, mens fylkesbygget i Steinkjer har en verdi på rundt 150 millioner ved salg.

Det er flere gode grunner til at fylkeskommunen ønsker å flytte inn i nye bygg. Fylkeshuset i Steinkjer er ikke tilpasset dagens krav, blant annet mangler det en større møtesal. Det er også et ønske om å komme nærmere jernbanestasjonen, og her er det lansert et mulig samarbeid med Olav Thon, som vil bygge nytt hotell. Ansatte i Trondheim er spredt på flere bygg. Fylkeskommunen vil heller etablere seg ved jernbanestasjonen. Begge plasseringene skal få flere ansatte til å reise med tog mellom de to byene.

Opposisjonen er skeptisk til å bygge nytt og stemte imot innstillingen. Begrunnelsen er at de frykter at to nybygg vil påføre fylkeskommunen mer gjeld. Det vil igjen gå ut over tjenestetilbudet. Det er en forståelig bekymring, men det er ikke feil å få flere fakta på bordet, slik vedtaket forutsetter. Det koster også å sitte med to bygg som verken innfrir kravene til en god og effektiv arbeidsplass, og som er kostbare å drifte. Dersom fylkeskommunen blir deleier i et nytt bygg ved stasjonssenteret, og det vil gi en besparelse på drift og leie, er nybygg en god løsning.

På forsiden nå