Adresseavisen mener

Aktiv dødshjelp er ikke løsningen

God smertebehandling er viktig i livets siste fase.   Foto: Illustrasjonsfoto Shutterstock

Saken oppdateres.

Å åpne for aktiv dødshjelp er igjen blitt aktuelt etter at et flertall i Venstres prinsippkomité går inn for dette under visse forutsetninger. Partiet er delt i synet på om norsk helsevesen skal assistere dødssyke pasienter til å avslutte livet. Spørsmålet vekker sterke følelser hos folk. Det er en viktig debatt, men vi mener at helsevesenet heller bør satse på å gi pasienter en god og mest mulig smertefri tilværelse i livets siste fase. Aktiv dødshjelp er å flytte en grense vi ikke er villige til å flytte.

Det er særlig Unge Venstre som har jobbet for å få partiet til å legalisere en slik praksis. Partileder Trine Skei Grande advarer imidlertid partifellene. Hun sier hun ikke kan støtte at en stat tar livet av egne borgere. Argumentene fra Unge Venstre er likevel verdt å lytte til. Ungdomspartiet mener at det er viktig prinsipielt at folk får bestemme over egen kropp og eget liv, og at det også må gjelde i livets siste dager.

Det finnes flere historier der dødssyke mennesker, uten håp om bedring og med kort tid igjen å leve, ønsker å avslutte livet i verdige og kontrollerte former. Disse frykter smerten og usikkerheten i livets sluttfase, og noen føler kanskje at de er en byrde på samfunnet. For dem er den eneste løsningen å avslutte livet ved hjelp av helsepersonell. I dag må de til utlandet for å få denne hjelpen.

Også Frp har åpnet for aktiv dødshjelp, men det er ikke politisk flertall for å endre dagens lover. Et flertallet i folket er mer positive til at Norge skal legalisere assistert selvmord. I en spørreundersøkelse svarer sju av ti at de under visse strenge forutsetninger er positive til aktiv dødshjelp. Disse forutsetningene bygger på at pasienten har en lidelse som ikke kan helbredes, og at vedkommende har kort tid igjen å leve. Vedkommende må også selv være i stand til å samtykke, være over 18 år og ha godkjenning fra minst to leger.

Motstanderne av aktiv dødshjelp frykter likevel at dersom Norge sier ja til aktiv dødshjelp, vil lovverket bli tøyd. Det kan bety at flere velger en slik hjelp. Erfaringer fra Nederland viser at antallet assisterte selvmord har økt med over 200 prosent i løpet av en tiårsperiode. Heldigvis finner legevitenskapen stadig nye og bedre smertelindrende medisiner. Det er derfor mulig å få en god behandling og pleie i livets siste fase. Helsevesenets viktigste oppgave er å redde liv – ikke bidra til å ta liv.

På forsiden nå