Alle steiner må snus – også i hoppbakken

Det er viktig at Trondheim kommune vurderer alle områder når den skal kutte i budsjettet. Investeringene i Granåsen må også sees opp mot kutt i andre og mer sårbare tjenester.

Raw air ble avlyst i Granåsen. Nå diskuteres det om også ski-VM i Granåsen i 2025 kan bli flyttet for å spare penger.  Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Saken oppdateres.

Bystyret i Trondheim kommune har vedtatt å kutte 350 millioner kroner i driften på grunn av koronakrisen. I verste fall vil regningen bli over 900 millioner kroner. Det betyr at kommunen står foran flere kuttrunder. Under formannskapets behandling denne uka tok varaordfører Mona Berger (SV) opp investeringene i Granåsen i forbindelse med ski-VM i 2025. Oppgraderingen i hoppanlegget vil koste over 600 millioner kroner. Berger mener denne investeringen må revurderes, og hun får støtte fra Høyre. Vi mener det er riktig at kommunen vurderer om disse investeringene kan droppes.

LES OGSÅ: La frem milliard-skrekktall for kommunen

Kommunene har fått en meget anstrengt økonomi etter at store deler av samfunnet er gått i stå. Det er anslått at skatteinntektene i kommunene blir redusert med over seks milliarder kroner. I tillegg kommer merkostnadene på grunn av koronakrisen til blant annet helsevesenet. Kommunene har allerede fått fem milliarder gjennom tiltakspakken, men behovet vil være vesentlig høyere. Trondheim kommune har så langt fått 120 millioner gjennom statlig støtte.

Det er bra at Trondheim kommune har innsett alvoret, og at kommunen langt fra vil få dekket inntektstapet og økte utgifter gjennom tiltakspakkene. Derfor har bystyret nå vedtatt betydelige kutt og vil komme med flere nye kutt. Trondheim er likevel i en bedre økonomisk situasjon enn mange trønderkommuner. Kommunen har bygd opp en buffer etter flere år med overskudd i driften og har et dispensasjonsfond på rundt én milliard kroner. Men vi vet foreløpig ikke hvor hardt denne krisen vil slå ut. Derfor er det viktig at kommunen også tar den nødvendige innsparingen.

LES OGSÅ: Slik er koronasituasjonen i Trøndelag akkurat nå

I denne tøffe prioriteringen som Trondheim og andre kommuner står overfor, er det nødvendig å se på hvilke investeringer som er lovpålagte og hva som er kommunens kjernevirksomhet. Vi vet at helsevesenet har store utfordringer framover. Det samme har skole, barne- og familietjenesten. Når det gjelder ski-VM, bør Trondheim se om de kan få dispensasjon fra kravene til oppgradering av anlegget, eventuelt søke et samarbeid med Lillehammer. Det kan svekke hoppmiljøet i regionen om hoppdelen flyttes til Lillehammer, men det er fortsatt mulig å hoppe langt i Granåsen i årene framover. Vi er i en unntakstilstand, det bør kommunen og Det internasjonale skiforbundet ta innover seg.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå