Adresseavisen mener:

Vi skal feire og lære av 8. mai

Når vi i dag flagger over hele landet, er det også en påminnelse om at fred og demokrati ikke kommer av seg selv.

  Foto: NTB / Scanpix

Saken oppdateres.

I dag hedrer vi alle som deltok i kampene for at Norge kan feire 75 år med fred, frihet og demokrati. Feiringen blir ikke helt som vi er vant til på grunn av koronakrisen, men det er likevel all grunn til å markere dagen og huske hvorfor 8. mai er en svært viktig dato i norsk historie.

LES OGSÅ: Nazistene marsjerer igjen

Når vi i dag flagger over hele landet, er det også en påminnelse om at fred og demokrati ikke kommer av seg selv. Vi må lære av tidligere feil og jobbe hver dag for å beholde vår selvstendighet, men vi må også bidra til at vi fortsatt kan leve i fred og samarbeid med den øvrige verden. Da er det nødvendig at Norge tar et selvstendig ansvar for egen sikkerhet og beredskap. Samtidig må vi også utvikle det internasjonale samarbeidet som vi er så avhengige av.

Les også: Vi kan ikke skyte virus med kanon

Mange sammenligner den krisen vi nå er inne i, med tiden rett før andre verdenskrig. Med svært høy arbeidsledighet og nedprioritering av Forsvaret. Vi var rett og slett dårlig forberedt på den krigen som kom. Det var vi også da pandemien stoppet Norge i midten av mars. Vi hadde i for stor grad gjort oss avhengige av helt nødvendige varer og tjenester fra andre land. Den erfaringen må vi lære av.

I disse dager behandler Stortinget langtidsplanen for Forsvaret. Utgangspunktet er at Norge må ta et større ansvar for egen sikkerhet. Samtidig vil et lite land som vårt alltid være avhengig av internasjonalt samarbeid, enten det er gjennom forsvarsalliansen Nato, økonomiske avtaler, klimasamarbeid eller gjennom FNs mange organer. Verdens helseorganisasjon, WHO, er et godt eksempel på at samarbeid er helt nødvendig nå.

Les også: Gamle soldater stiller ikke spørsmål. De gjør som de får beskjed om

Når vi i dag feirer 8. mai og står oppe i en ny, global krise, virker debatten om hvorvidt sentrale politikere bør gå med en pins med norsk flagg eller en som støtter internasjonalt samarbeid, ganske absurd. Fremskrittspartiet mener at politikerne bør gå med et norsk flagg. Det er en tøvete avsporing. At vi kan feire 75 år i frihet og demokrati, skyldes nettopp at de fleste av verdens land ser behovet for internasjonalt samarbeid. I en viruskrise med stengte grenser er det helt nødvendig med åpen dialog og samarbeid.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå