Adresseavisen mener

Norge må jobbe for å styrke FN

Norges plass i FNs sikkerhetsråd er en fjær i hatten for norsk diplomati. Selv om vi er et lite land i verden, må ambisjonen være å sette preg på den internasjonale dagsordenen.

Saken oppdateres.

13 års kampanje for å sikre Norge en plass i FNs sikkerhetsråd ble kronet med hell. Over to tredeler av medlemslandene stemte for Norges kandidatur. Norske diplomater har stått på dag og natt for å overbevise et flertall av land fra alle verdenshjørner om at Norge er verdig en plass i FNs mektigste organ.

Helt siden FN-pakten ble inngått i 1945, har Norge vært en pådriver for internasjonal orden og samhandling. Norge er også, sett i forhold til folketallet, en tung økonomisk bidragsyter til FNs ulike organer. Det er naturlig at vi påtar oss det krevende ansvaret det er å sitte i Sikkerhetsrådet.

Kritikerne av Norges kampanje for å få plass i Sikkerhetsrådet, som for eksempel Frps Sylvi Listhaug og Christian Tybring-Gjedde, mener Norge heller burde bruke diplomatiet til å fremme nasjonale og ikke internasjonale interesser i utenrikspolitikken.

Det er en misforstått innvending. En prioritert oppgave for Norge i Sikkerhetsrådet bør være å forsvare FNs rolle og posisjon. Donald Trumps USA har aktivt motarbeidet en rekke internasjonale organisasjoner, deriblant FN. Som et lite land er Norge tjent med en ryddig verdensordning. Det er i høyeste grad i Norges egen interesse å stå opp for en organisasjon som FN.

Norge bør dessuten bruke den framskutte posisjonen til å fremme arbeidet for å redusere verdens klimaavtrykk. Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg advarte medlemsland mot å stemme for Norges kandidatur, ettersom Norge er en betydelig eksportør av olje og gass.

At oljenasjonen Norge skal fremme klimasaken, kan framstå som et paradoks. Men vi har vært en pådriver for forpliktende internasjonale klimaavtaler og har innført ordninger nasjonalt som gjør det dyrere å slippe ut klimagasser. Om flere hadde fulgt Norges eksempel, hadde den internasjonale klimadugnaden kommet et godt stykke lenger.

Les flere lederartikler her

På forsiden nå