Adresseavisen mener

Tigging er ikke et problem

Tigging er ikke noe problem i Trondheim. Det er ingen grunn til å stramme inn på reglene som gjelder i dag.

Oslo 20140416. En rom-kvinne tigger på Karl Johans gate i Oslo onsdag. Tigging. Tiggerkopp. Bilde av familien. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix  Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Saken oppdateres.

Når Trondheim og Klæbu er blitt én kommune, må politikerne vedta nye politivedtekter. Formannskapet behandlet saken denne uka, og den blir sendt ut på høring før bystyret skal gjøre et endelig vedtak.

Hvordan politiet skal forholde seg til tigging, ble det sentrale temaet under debatten i formannskapet. Alle partier, bortsett fra Fremskrittspartiet, støttet et forslag fra Julie Indstad Hole (Ap) om at det i høringen skal drøftes om det i hele tatt er nødvendig med en egen paragraf om tigging i politivedtektene.

Politikerne har gitt et signal som vi stiller oss bak. Tiggere som sitter utenfor en butikk uten å plage andre, er ikke noe problem. Lovverket inneholder klare nok bestemmelser fra før om ordensforstyrrelser, om ro og sikkerhet. Dermed trenger vi ikke spesielle vedtekter for tiggere.

Saken som nå blir sendt ut på høring, inneholder flere alternativ. Skal tigging forbys? Skal politiet bestemme hvor og når tigging er tillatt? Eller skal situasjonen fortsette som i dag? Forskriftene som gjelder nå, går ut på at tiggere må melde fra til politiet om hvor de befinner seg. Tigging og pengeinnsamling er dessuten ikke tillatt på busser, på trikken eller ved holdeplassene.

LES OGSÅ: Frp ville ha et forbud, men fikk motstand

Et stort politisk flertall har allerede gitt beskjed om hva de mener. Den nye Trondheim kommune trenger ikke spesielle politivedtekter for tiggere. Behovet for å stramme inn på dagens regelverk er i hvert fall ikke blitt større etter at Klæbu ble en del av byen.

Det er forståelig at mange misliker tigging. Det er mye vi ikke vet om tiggerne. Er de organisert? Er det bakmenn som tjener på virksomheten deres? I så fall kan det handle om kriminalitet som det er politiets oppgave å slå ned på, ut fra det lovverket vi har.

Vi er enige med flertallet i formannskapet, som mener at vi ikke trenger en egen «tiggeparagraf».

På forsiden nå