Adresseavisen mener

Partiet trenger både utlufting og opprydding

Det nye styret i Trøndelag Arbeiderparti har en stor og krevende jobb foran seg. Partiet må ta et endelig oppgjør med metoo-problematikken som har ridd partiet som en mare.

TRONDHEIM: Trøndelag Arbeiderparti sitt årsmøte. Marit Bjerkås tapte mot Ingvild Kjerkol. Foto: RICHARD SAGEN, Adresseavisen  Foto: Richard Sagen

Saken oppdateres.

Både før og under partiets fylkesårsmøte ble det klart for all verden at partiet har problemer på ulike områder som hver for seg er alvorlige, og som til sammen har skapt et giftig klima i partiet. Mange har stilltiende akseptert at portvoktere for makt og posisjoner har tatt seg til rette overfor yngre partimedlemmer med ambisjoner om en politisk karriere. Det er utviklet maktstrukturer som gjorde det nødvendig å holde seg inne med rette folkene for ikke selv å ramle utenfor, med de konsekvenser det kunne få for posisjoner og muligheter. Og det ble skapt en taushetskultur der det ble lagt lokk over så vel uakseptable handlinger som politisk uenighet.

En organisasjon som ikke tar et oppgjør med slik ukultur, vil sakte, men sikkert råtne opp innenfra.

På helgas fylkesårsmøte kom alle dette opp til overflaten. Fra alle såkalt ansvarlige hold ble de unge kvinnene som i løpet av den siste uka har fortalt om sine vonde opplevelser i partiet hyllet. Det var bra og nødvendig at disse historiene ble kjent, ble det sagt. Flere av de toneangivende lederne i partiet beklaget at de ikke forsto omfanget av metoo-problemet i partiet og for at de ikke har vært mer til stede for dem som ble rammet.

Det ble snakket mye om at det må bli trygt å engasjere seg i Arbeiderpartiet. At terskelen for å varsle om overtramp skal være lav, mens takhøyden for å fremme egne meninger, uten frykt for politiske sanksjoner, må være stor. Det er gode ord og målsettinger. Men det er ikke nok å si det, en må også mene det og ikke minst gjennomføre det.

Det må være det nye fylkesstyrets hovedoppgave å lufte ut grumset i partiet og bygge en ny og sunnere partikultur. Styret starter imidlertid med et handicap etter en kaotisk valgprosess der valgkomiteens leder Arild Grande og den nyvalgte lederen Ingvild Kjerkol spilte ut en uforsonlig personstrid. Grande etterlot et inntrykk av at også Kjerkol er en del av en usunn maktstruktur.

Partisekretær Kjersti Stenseng varsler nå full gjennomgang av valgprosessen. Det er helt nødvendig for troverdigheten til det nye styret.

På forsiden nå