Adresseavisen mener

Ille hvis viktige poeng drukner i et hav av ord

Som folkevalgt har du makt, men mange folkevalgte føler samtidig at haugene med dokumenter har makt over dem.

Nok er nok, mener Trygve Bragstad, kommunalråd for Høyre i Trondheim.  Foto: Kim Nygård

Saken oppdateres.

Og det er ikke vanskelig å forstå. Etter at Trondheim kommune gikk over til digitale saksdokumenter, har mengden med informasjon eksplodert. Det er ille hvis folkevalgte ikke får med seg viktige poeng når de når de tar stilling til en sak.

Midtnorsk debatt: Legg bort krangelen. TV-aksjonen fortjener bred støtte

Fra 2012 ble det meste av saksdokumentene digitale. Papirløsheten har ført til at mengden informasjon omtrent er tredoblet. Hittil i år har lokalpolitikerne fått i snitt 1200 sider med informasjon per bystyremøte. Vi er enige med Trygve Bragstad, kommunalråd og bystyrerepresentant for Høyre, som mener at detaljrikdommen kveler demokratiet. Når folkevalgte mister oversikten, flyttes makten i praksis over til byråkratene i kommuneadministrasjonen. I tillegg er det et demokratisk problem hvis hvis den store mengden dokumenter fører til at politikere kvier seg for å ta gjenvalg. Nå foreslår Bragstad at det innføres regler for hvor mange sider et saksframlegg og vedlegg kan ha.

Vi skal ikke mene noe om en konkret maksgrense for sideantall, men det er åpenbart at det må innføres noen overordnede regler. Regler kan gjøre byråkratene mer bevisste på språk og innhold. Selv om politikere har god trening i å finne essensen i saksframlegg, bør byråkrater ha et mål om å få fram sakens kjerne på en mer lettfattelig og effektiv måte. Å forstå innholdet er helt avgjørende når politikere skal fatte det de mener er riktig beslutning. Et saksframlegg skal også kunne leses og forstås av journalister, ansatte og innbyggerne for øvrig.

Midtnorsk debatt: På sin plass å reagere mot Russland

KrFs Geirmund Lykke har for lengst prøvd å få endret dokumentuvanene. Det er kritikkverdig at administrasjonen ble varslet for flere år siden, men likevel pøser på med stadig mer tekst. Lykke har et godt poeng når han sier at det er ekstra stridt for små partier, det er få som kan dele på arbeidet.

Geirmund Lykke (KrF) er alene som representant for sitt parti i bystyret og må håndtere store mengder saksdokumenter.   Foto: Håvard Jensen

For å barbere bort unødvendig informasjon, krever det også at politikerne skjerper seg. I en del saker blir administrasjonen teppebombet med spørsmål om detaljer. Det fører i neste rekke til at byråkratene sikrer seg ved å kjøre på med masse saksopplysninger. Bevisstgjøring og kjøreregler hos begge parter kan sikre at folkevalgte får hodet over vannet.

Midtnorsk debatt: Lisa bør gå mer og kjøres mindre til skolen

På forsiden nå