Ikke ta for lett på de livsviktige myrene

Samtidig som staten bruker enorme summer på å reparere nedbygd natur, ødelegger vi store områder.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) må sørge for grundigere klimaregnskap når nye veier skal bygges.   Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Saken oppdateres.

Ødeleggelsene er ille både for det biologiske mangfoldet og klimaet. Derfor er det en dårlig nyhet at Statens vegvesen ikke har regnet skikkelig på hvor store klimagassutslipp ødelagte myrer fører til i forbindelse med den planlagte utbyggingen av E39. Skal utslippene ned, er det nødvendig at regjeringen stiller strengere krav til utbyggere.

Midtnorsk debatt: Hjerkinn skytefelt er endelig historie

Midtnorsk debatt: Vi forstår godt at polakker fortviler og raser

I helga kunne NRK fortelle at Vegvesenet ikke har regnet nøyaktig på hvordan byggingen av nye E39 påvirker klimagassutslippene. Det til tross for at Vegvesenet mener ferjefri E39 vil gi en klimagevinst. Vegvesenet har riktignok gjort et overslag for hvor mye karbon som slippes ut, men utregningen er ikke basert på faktiske målinger. Nå roper økologer og biologer varsko.

Myr binder opp klimagasser og derfor er det viktig at vi beholder myrområder.   Foto: Illustrasjonsfoto/NTB scanpix

Det er neppe mange nordmenn som ligger våken om natta i bekymring over myr. Men myr fanger karbon og andre klimagasser og er viktig for klimaet. Der deler av E39 etter planen skal bygges, ligger det hundrevis av myrer. NRK sjekket én av dem. Myra utenfor Førde er på størrelse med en fotballbane og er nesten ni meter dyp, noe som betyr at myra nesten er 9000 år gammel. Blir den ødelagt, kan utslippene tilsvare forbruket til 1700 nordmenn i ett år.

Ny og bedre forbindelse fra Trondheim til Kristiansand gir gevinst for mange, men samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) må samtidig ta et større ansvar for klimaet. En ferjefri E39 kan ikke selges inn som et prosjekt som gir klimagevinst når han strengt tatt ikke er helt sikker på om regnskapet holder vann.

Midtnorsk debatt: Prekært behov for nye lokaler

Bygging av vindturbiner på land møter på de samme utfordringene. Vindkraft er grønn energi, men utbygginga ødelegger samtidig urørt natur. For at vinninga ikke skal gå opp i spinninga, er det avgjørende at vi regner grundig på konsekvensene før spaden setter i myra. I mai skrev NTNU-forskerne Anders Lyngstad og Hans K. Stenøien en kronikk i Aftenposten hvor de framholdt at det er vanskelig – eller umulig – å avgjøre hvilken klimaeffekt vindkraften gir så lenge det ikke finnes regnskap som viser hvor mye utslipp ødelagt torvmyr fører til. Det illustrerer at vi ikke må ta for lett på ødeleggelser av myrområder.

På forsiden nå